Navigacija

Regionalni projekat za infrastrukturu kvaliteta – CARDS 2006

Seminari

U okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta – CARDS 2006, u Pragu je od 14. do 16.aprila 2008. godine održan seminar na temu „Notifikacija i informisanje“. Učesnici seminara su bili predstavnici Češkog biroa za standarde, metrologiju i ispitivanje - COSMT i predstavnici institucija sistema kvaliteta, kao i nadležnih ministarstava iz zemalja regiona zapadnog Balkana. Učesnik seminara iz Akreditacionog tela Srbije je bila mr Svetlana Golubović, menadžer predmeta akreditacije sertifikacionih tela za sertifikacju sistema upravljanja.

Svrha seminara je bilo upoznavanje učesnika sa postupkom notifikacije i to: notifikacijom sertifikacionih tela Evropskoj komisiji, uključujući: aktivnosti koje prethode notifikaciji (akreditaciju i autorizaciju), razvoj notifikacije u okviru sistema informisanja na jedinstvenom evropskom tržištu u cilju omogućavanja slobodnog protoka roba i usluga, Nando informacioni sistem; notifikacijom tehničkih propisa kroz a) postupak notifikacije, organizacija i zadatak WTO/TBT Enquiry Point-a i b) postupak notifikacije, organizacija i zadatak EC Contact Point-a, u skladu sa Direktivom 98/34/EC; tehnički postupci notifikacije, informacioni sistem za implementaciju postupka notifikacije, pravni aspekti notifikacije kao i posledice izostajanja notifikacije.

Predstavnici COSMT su preneli iskustvo Češke Republike (COSMT je u Češkoj institucija zadužena za notifikaciju) u stvaranju uslova za slobodno kretanje roba i usluga između Češke Republike i zemalja članica EU, pre pristupanja EU (PECA sporazumi) i nakon pristupanja EU (pristupanje multilateralnim sporazumima i notifikacija).

Posebno su se osvrnuli na Novu reviziju novog pristupa (Regulativa evropskog parlamenta i saveta 2007/0029 i odluka 2007/0030) koja se odnosi na akreditaciju i tržišni nadzor. U dokumentima kojima se uvodi revizija utvrđuju se „novi“ zahtevi koje nacionalna akreditaciona tela i tela koja obavljaju tržišni nadzor moraju da ispune, kao i jedinstveni postupci koji moraju da se sprovedu pre stavljanja proizvoda na tržište. Očekuje se da će Regulativa stupiti na snagu u poslednjem kvartalu ove godine, a njena primena je utvrđena počev od 1. januara 2010. godine. Kada je u pitanju akreditacija ona ovom Regulativom dobija veći značaj, ali se insistira na ujednačavanju organizacije i postupaka akreditacije u zemljama članicama, kao i tešnjoj saradnji nacionalnih akreditacionih tela.