Navigacija

Vesti

Vebinar: „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a prisustvovali su 29. februara vebinaru „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“  zajedno sa preko 300 učesnika. Domaćin ovog onlajn skupa bila je Evropska organizacija za akreditaciju (EA), pod pokroviteljstvom Evropske Komisije (EK).

Predavači su bili Jose Manuel Panizo Plaza (Evropska Komisija, DG DIGIT) i Lia Potec (Evropska Komisija, DG MOVE).

Jose Manuel je održao prezentaciju o važnosti usluga akreditacije i sertifikacije. Takođe, dao je pregled pravnog okvira za usluge akreditacije i sertifikacije, ističući uloge nacionalnih tela za akreditaciju i tela za ocenjivanje usaglašenosti. Govorio je o izazovu u verifikaciji informacija u okviru trenutnog ekosistema akreditacije, uključujući nedostatak digitalizacije; neodgovarajuće i različite forme u kojima se čuvaju podaci; poteškoće u načinu pretraživanja podataka; zloupotrebu podataka; cyber napade i dr.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka za standard EN ISO/IEC 17011:2017

OpšteObaveštenjaSeminariSaradnja

U organizaciji ATS-a, krajem prošle nedelje održana je obuka za standard EN ISO/IEC 17011:2017 sa posebnim osvrtom na proces pristupanja EU, notifikaciju tela u NANDO bazu i ostale specifične baze.

Ovo je bila prilika da sa našim dragim gostima, predstavnicima akreditacionih tela iz regiona, razmenimo iskustva iz oblasti akreditacije i infrastrukture kvaliteta i upoznamo se sa zahtevima pomenutog standarda kao i ostalim dokumentima EA.

Detaljnije na OVDE


 

Održana obuka iz oblasti akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje

OpšteObaveštenjaSeminari

U toku prošle nedelje u prostorijama ATS-a održana je dvodnevna obuka iz oblasti akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje. Obuka se prvenstveno odnosila na  novu  regulativu EU 848/2018 i prateće akte. Obuku su držale koleginice Vera Apostolović, diplomirani inženjer poljoprivrede i Olga Kešelj Milovanović, diplomirani inženjer poljoprivrede, zaposlene u ATS-u. Među prisutnima bile su i kolege iz Akreditacionog tijela Crne Gore.

Detaljnije na OVDE

 

 

Održana obuka u vezi sa akreditacijom u oblasti GHG verifikatora

OpšteObaveštenjaSeminari

U toku ove nedelje, predstavnici ATS-a učestvovali su na dvodnevnoj obuci koju je organizovao TAIEX TRATOLOW u prijatnom ambijentu hotela Central Point u Beogradu. Predavači su bili eksperi iz EU: Lucy Candlin (TRATOLOW), Zdenko Franić (HAA) i Monique Voogt (TRATOLOW).

Obuka se odnosila na verifikaciju i akreditaciju verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte. 

Cilj ove obuke bio je da se podrže predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine Srbije; Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i Akreditacionog tela Srbije u primeni Sistema za trgovinu emisijama Evropske unije (ETS). Obuka je pružila praktičan uvid u to kako sprovesti akreditaciju ETS-a i razumeti specifične zahteve verifikatora ETS-a. Takođe, cilj je da se ATS-u pruži potrebno stručno znanje kako bi se odlučilo koji dokumenti će činiti osnovu za njihovo ocenjivanje ETS verifikatora i oblikovati proces akreditacije u Srbiji.

Detaljnije na OVDE

 

Održana obuka "Train-the-Trainer" o akreditaciji provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17043:2023

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

U toku prošle nedelje u Briselu je održana dvodnevna obuka "Train-the-Trainer" koju je organizovao Komitet za laboratorije EA o akreditaciji provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PTP) prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17043:2023.

Obuci je prisustvovalo 55 učesnika, kako bi se bavili revizijom standarda ISO/IEC 17043 (koji je objavljen u maju 2023.) i kako bi se razumele promene uvedene u ovaj standard. Revizija je bila neophodna pre svega da bi se standard uskladio sa novom strukturom standarda ISO 17000 serije, sa zahtevima podeljenim u sledeće glavne teme: opšti zahtevi, zahtevi za strukturu, resurse; zahtevi za proces i zahtevi za sistem menadžmenta. 

Detaljnije na OVDE

 

Održan informativni seminar akreditovanim medicinskim laboratorijama

OpšteObaveštenjaSeminari

U toku jučerašnjeg dana, predstavnici ATS-a održali su onlajn informativni seminar namenjen medicinskim laboratorijama sa posebnim osvrtom na najvažnije izmene koje je donelo novo izdanje standarda SRPS EN ISO 15189:2023. 

Tom prilikom su predstavnicima medicinskih laboratorija, akreditovanim prema standardu SRPS EN ISO 15189:2014 i laboratorijama koje sprovode ispitivanja humanih uzoraka, akreditovanim prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, prikazani zahtevi novog izdanja standarda SRPS EN ISO 15189:2023.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka za prelazak na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 15189:2023

OpšteObaveštenjaSeminari

Juče je u prostorijama ATS-a održana obuka za prelazak na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 15189:2023 - Medicinske laboratorije – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost.

Obuku su držale koleginice iz ATS-a, Ljiljana Markićević, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet i Jelena Stojanović, rukovodilac odeljenja za akreditaciju laboratorija koje su vodeći ocenjivači za medicinske laboratorije. Sa novim izdanjem standarda, upoznale su vodeće i tehničke ocenjivače, tehničke eksperte za medicinske laboratorije i eksperte za odlučivanje o akreditaciji kao i zaposlene ATS-a.

Detaljnije na OVDE

 

Održana EA MAC obuka za nove ocenjivače EA

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

EA je sproveo obuku u decembru 2023. godine za potencijalne ocenjivače EA među kojima je bio i predstavnik ATS-a.

Obuka je održana u Parizu, u periodu od 12. do 14. decembra a domaćin je bio EA Sekretarijat. Obuke novih članova predstavljaju ključnu inicijativu za razvijanje neophodnih veština među potencijalnim ocenjivačima.

Pod vođstvom iskusnih trenera, među kojima su bili Maria Papatzikou, predsednica Komiteta za multilateralne sporazume (ESYD, Grčka), Sergio Guzzi, predsednik Komiteta za laboratorije (ACCREDIA, Italija), Nicole Meuree Vanlaethem, vođa tima (BELAC, Belgija), i Ankica Barišić, menadžer za kolegijalna ocenjivanja i ocenjivače (EA Sekretarijat), obuka je imala za cilj pružanje učesnicima sveobuhvatno razumevanje procesa kolegijalnog ocenjivanja, zahteva kao i same praktične primene. Takođe, obuka je imala za cilj dobijanje uvida u osnovne procese koji podržavaju EA sistem kolegijalnog ocenjivanja.

Detaljnije na OVDE

 

Održana obuka prema standardu ISO 20387:2018 Biotehnologija – Biobankarstvo – Opšti zahtevi za biobankarstvo

OpšteObaveštenjaSeminariSaradnja

U toku prošle nedelje, u Palati Srbija uz podršku TAIEX-a, održana je obuka za akreditaciju prema standardu ISO 20387:2018, Biotehnologija – Biobankarstvo – Opšti zahtevi za biobankarstvo.

Obuku su sproveli izvrsni eksperti iz Italije, Ms. Elena Bravo (UNI) i Laura Lo Guzzo (ACCREDIA).

Prateći svetske trendove u oblasti akreditacije, ATS je prepoznao značaj uvođenja ove šeme u svom sistemu rada i omogućio ekspertima, ocenjivačima i zaposlenima u ATS-u da steknu potrebno znanje u ovoj inovativnoj oblasti.

Biobankarstvo ima ključnu ulogu u unapređenju medicine i istraživanju bolesti kao i u očuvanju dragocenog biološkog materijala iz čitavog spektra živog sveta, ekosistema i biocenoze. Sve veća potreba za pouzdanim uzorcima i poštovanje strogih etičkih i pravnih normi, iziskuje pravovremeno sprovođenje aktivnosti na razvoju ove značajne oblasti.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka za akreditaciju proizvođača referentnih materijala - ISO 17034:2016

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

U toku prošle nedelje, u Palati Srbija, uz pomoć TAIEX-a, održana je obuka za akreditaciju proizvođača referentnih materijala prema standardu  ISO 17034:2016.

Obuku su držale drage kolege iz Grčke: Dr. Ioannis Sitaras, direktor odeljenja za akreditaciju laboratorija u grčkom akreditacionom telu (ESYD) i Dr. Harris Alexopoulos, menadžer Nacionalne laboratorije za ispitivanje hrane.  

Detaljnije na OVDE

Uspešno održan Seminar ATS - TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) sa zadovoljstvom objavljuje da je uspešno završen Seminar "TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065" koji je održan od 4. do 8. septembra 2023. godine u prostorijama Ministarstva privrede, u Resavskoj 24 u Beogradu.

Na seminaru su učestvovali predstavnici ATS-a, kao i tehnički eksperti iz oblasti gasova staklene bašte (GHG). Obuku su držali stručnjaci ispred TAIEX-a: Casper van Erp i Harmke Immink, koji su široko priznati stručnjaci iz oblasti akreditacije u kontekstu ISO/IEC 17029 i ISO/IEC 14065 standarda.

Detaljnije na OVDE

 

Vebinar:„Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?“

ObaveštenjaSeminariAktuelnostiZakoni i propisi

Održan vebinar pod nazivom: „Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?“

U organizaciji Instituta za standardizaciju Srbije, 7. decembra 2020. godine je održan vebinar na temu „Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?“, u kome je kao predavač učestvovao i predstavnik Akreditacionog tela Srbije (ATS).

 
Za više infomracije o održanom vebinaru pogledajte: OVDE►

Srdačno, Vaš ATS

Aleksej Hersoncev u poseti ATS-u

SeminariMeđunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije imalo je čast i zadovoljstvo, da nakon održanog seminara u Kombank dvorani, 12.09.2019. godine u svojim prostorijama dočeka našeg cenjenog gosta iz Ruske Federacije, Alekseja Hersonceva, rukovodioca Rosakkreditaciя.

Dolazak g-dina Hersonceva, za ATS ima poseban značaj kako u bilateralnim odnosima sa Ruskom Federacijom, tako i na međunarodnom nivou što se ogleda kroz potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Rosakkreditaciя.

11.09.2019. Održan seminar za akreditovana TOU

SeminariMeđunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije je 11. septembra 2019. godine održalo seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti u velikoj sali Kombank dvorane (Dom sindikata) na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.  Seminaru, pod nazivom „Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti – mi smo svet!“, prisustvovalo je oko 600 gostiju, predstavnici akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, predstavnici resornih ministarstava kao i predstavnici ostalih uvaženih institucija, univerziteta i fakulteta iz naše zemlje.

Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti

ObaveštenjaSeminariNajave događaja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje jednodnevni seminar za akreditovane organizacije u Kombank dvorani (Dom sindikata), Trg Nikole Pašića 5a, Beograd, pod nazivom „Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti – mi smo svet!“ u sredu 11. septembra 2019. godine sa početkom u 10 časova.

Molimo akreditovana TOU da svoje prisustvo najave do petka 6. septembra 2019. godine na sledeću elektronsku adresu: jelica.braunovic@ats.rs.

Godišnji seminar za članove sektorskih komiteta ATS-a

Seminari

U ATS-u je 21. i 22.decembra 2017. godine održan godišnji seminar sa ekspertima za odlučivanje o akreditaciji, članovima sektorskih komiteta ATS-a. Na seminaru su eksperti za odlučivanje upoznati sa radom ATS-a u tekućoj godini sa posebnim osvrtom na ocenj...

Razmena iskustava u oblasti ocenjivanja usaglašenosti LZO

Seminari

U prostorijama ATS-a je 3. i 4. decembra 2015. godine održan, u okviru bilateralnog PTB projekta „Podrška infrastrukturi kvaliteta u Srbiji“, sastanak kojem su prisustvovali predstavnici ATS-a i ekspert iz Nemačke, Karl Hajnc Nojtel (Karl-Heinz Noetel)...

Održana obuka u oblasti akreditacije fleksibilnog obima

Seminari

U periodu od 29. do 30. septembra 2015. godine u Atini je održana obuka „Flexible scope (testing and medical labs)“  u okviru PTB projekta „Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure“. Obuku su sprovel...

Održani seminari za akreditovane LI i LE

Seminari

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 25. juna 2013. godine organizovalo seminar za akreditovane laboratorije za etaloniranje, dok su 26. i 27. juna 2013. godine održani seminari za akreditovane laboratorije za ispitivanje s ciljem da se pomenute laboratorij...

Održani seminari ATS-a

Seminari

Dana 18.06.2013. godine održan je prvi u nizu seminara koji  Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje s ciljem da upozna tela za ocenjivanje usaglašenosti sa izmenama svojih dokumenata sistema menadžmenta, a sve u svrhu povećanja efikasnosti postupka akre...