Navigacija

Sporazumi o saradnji iz oblasti akreditacije

Saradnja

U cilju realizacije sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 i otklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini Akreditaciono telo Srbije potpisalo je 16. januara sa Akreditacionim tijelom Crne Gore i 29. januara sa Institutom za akreditaciju Republike Makedonije sporazume o saradnji iz oblasti akreditacije.

Na ovaj način se obezbeđuje stalna saradnja između zemalja potpisnica, uključujući i harmonizaciju procesa akreditacije u regionu u skladu sa principima i standardima evropskih i međunarodnih organizacija.

U okviru ovog sporazuma potpisnice su se obavezale da će sarađivati u oblasti akreditacije laboratorija koje obavljaju ispitivanje i etaloniranje, tela koja obavljaju sertifikaciju proizvoda, sistema upravljanja, osoblja i kontrolnih tela. Saradnja će biti realizovana kroz aktivnosti razmene informacija i dokumentacije u oblasti akreditacije, zajedničkog organizovanja seminara i konferencija, uzajamnog obučavanja kadrova, razmenu očenjivača i tehničkih eksperata, obavljanje zajedničkog ocenjivanja i zajedničkog učestvovanja u međulaboratorijskim poređenjima.

Sporazume o saradnji potpisali su dr Dejan Krnjaić, direkor Akreditacionog tela Srbije - ATS, Ranko Nikolić, direktor Akreditacionog tijela Crne Gore - ATCG i dr Trpe Ristoski, direktor Instituta za akreditaciju Makedonije - IARM.
 


Ranko Nikolić, direktor ATCG i dr Dejan Krnjaić, direktor ATS
 
Ranko Nikolić, direktor ATCG, prof. dr Slobodan Petrović, predsednik UO ATS, Tanja Radović, ATCG, dr Dejan Krnjaić, direktor ATS, Ana Radović, ATCG i prof. dr Zdravko Krivokapić, predsednik UO ATCG
 
dr Dejan Krnjaić, direktor ATS, dr Trpe Ristoski, direktor IARM i Ranko Nikolić, direktor ATCG
 
dr Trpe Ristoski, direktor IARM i dr Dejan Krnjaić, direktor ATS

mr Dragan Pušara, zamenik direktora ATS, dr Dejan Krnjaić, direktor ATS, Ranko Nikolić, direktor ATCG, prof. dr Slobodan Petrović, predsednik UO ATS i dr Trpe Ristoski, direktor IARM (sedi)