Navigacija

VI Kongres medicinske mikrobiologije - akreditacija mikrobioloških laboratorija

Seminari

U organizaciji Udruženja medicinskih mikrobiologa Srbije, Sekcije mikrobiologa Srpskog lekarskog društva i Društva mikrobiologa Srbije , u Beogradu je 14. juna održan  VI Kongres medicinske  mikrobiologije pod nazivom „MIKROMED 2008“.
Na sekciji Kongresa posvećenoj akreditaciji mikrobioloških laboratorija za ispitivanje dr Dejan Krnjajić, direktor Akreditacionog tela Srbije (ATS) je izložio skupu novine vezane za zakonsku regulativu, standarde i njihovu primenu u Evropi i u Srbiji.

Objavljivanje srpske verzije standarda  ISO 15189:2008 pod nazivom „Medicinske laboratorije-posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost“ stvoreni su uslovi za akreditaciju medicinskih laboratorija u Srbiji.

Dr Ljubinka Gligić, viši savetnik u ATS, dala je pregled aktivnosti vezane za razvoj programa (šeme) za akreditaciju medicinskih laboratorija u Srbiji prema novom standardu, ISO 15189:2008. Specifičnost rada u mikrobiološkim laboratorijama i nedostatak bližih uputstava i preporuka prilikom akreditacije mikrobioloških laboratorija uslovio je izradu novog dokumenta ATS baziranom na smernici EA-04/10:2002  „Accreditation for Microbiological Laboratories”.

Na pitanje organizovanja i procene šema za međulaboratorijska ispitivanja, mr Vida Živković, pomoćnik direktora za poslove akreditacije je ukazala na značaj dokumenta ATS „Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti“ zasnovanom na ISO/IEC Uputstvo 43.