Navigacija

22. Generalna skupština EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske kooperative za akreditaciju (EA), 22. po redu, održana je u Estorilu, u Portugalu, 18. i 19. novembra 2008. godine.

Dnevni red je većim delom bio usmeren na novousvojene zakone Evropske unije o slobodnom protokolu roba i posledično neophodnim organizacionim i funkcionalnim promenama EA.

Na Generalnoj skupštini usvojen je veći broj dokumenata, uključujući i sledeće:

EA 2/ 15 Zahtevi za akreditaciju fleksibilnog obima
EA 7/05  Smernice za aplikaciju za ISO/IEC 17021: 2006 za kombinovano ocenjivanje
EA 4/17  Cmernice i uputstva za iskazivanje obima akreditacije medicinskih laboratorija
EA 5/03  Smernice  za imlementaciju ISO / IEC 17020 na polju kriminalističkih istraga

Takođe, usvojene su i  dvadeset dve rezolucije, od kojih je najznačajnija ona koja se odnosi na novi paket mera za plasman roba na jedinstvenom tržištu Evropske unije i na obaveze koje  države potpisnice multilateralnog sporazuma moraju  da zadovolje do 1. januara 2010. godine: jedno nacionalno akreditaciono telo u državi, imenovano i prepoznato od Vlade, nezavisno i neprofitno, od opšteg značaja i javnog interesa...

Međutim, i potpisnice bilatelarnog ugovora sa EA će morati do 1. januara 2012. godine da se usklade sa zahtevima, kao da su potpisnice multilateralnog sporazuma i ravnopravne članice Evropske kooperative za akreditaciju.

Republiku Srbiju, na 22. Generalnoj skupštini predstavljali su profesor dr Slobodan Petrović, predsednik Upravnog odbora i dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije. Svojim učešćem, uspostavili su bolje odnose sa predstavnicima zemalja članica EA, kao i sa predstavnicima zemalja u regionu. Takođe, napravljeni su i znatni pomaci za započinjanje postupka prijave za članstvo Akreditacionog tela Srbije u  ILAC i IAF.
 


Lorenco Tijone, predsednik EA izlaže na Generalnoj skupštini

Atmosfera sa skupa