Navigacija

Vesti

Svetski dan akreditacije 9. jun 2024. godine

Svetski dan akreditacije 9. jun 2024. godine

OpšteObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnostiDan akreditacije

Već duži niz godina, širom planete 9. juna obeležava se Svetski dan akreditacije, koji je ustanovljen 2007. godine.  Ovaj datum proističe iz globalne inicijative koju su zajednički uspostavili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), radi promocije vrednosti akreditacije. 

Prethodnih godina, teme Svetskog dana akreditacije su se ticale mnogih značajnih aspekata akreditacije, kao što je njena sposobnost da pruži poverenje u kvalitet proizvoda i usluga, način na koji ona koristi određenim grupama kao što su regulatori, kao i njena uloga i koristi koje može ostvariti u određenim sektorima i rešavanju specifičnih pitanja. 

Teme Svetskog dana akreditacije poslednjih godina se fokusiraju na to kako akreditacija podržava globalna pitanja i utiče na budućnost, te ove godine tema glasi: “Akreditacija: osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti”.

Detaljnije na OVDE

Održana 55. Generalna skupština EA

Održana 55. Generalna skupština EA

OpšteMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a učestvovali su na Generalnoj skupštini EA koja je održana u periodu od  22. do 23. maja 2024. godine u Brižu, Belgija. Sastanku je prisustvovao 81 učesnik iz 45 nacionalnih akreditacionih tela (NAT), Evropske komisije, EFTA-e i priznatih zainteresovanih strana.

Izdvajamo neke od donešenih odluka:

Smanjenje ugljeničnog otiska EA

Članovi EA aktivno učestvuju proteklih par godina u raspravama da se smanji ugljenični otisak i da se doprinese cilju Evropske komisije da  Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine.

Neke od opcija EA su razmatrane i implementirane kao što je organizacija sastanaka u smislu smanjenja njihovog broja. Potencijalna implementacija počela bi 2026/2027 godine.

Završetak aktivnosti Strategije 2025

Implementacija Strategije 2025 je zaključena, sa završetkom poslednje dve aktivnosti:

  •  jačanje odnosa sa zainteresovanim stranama;
  • veze i saradnja sa regionima i drugim NAT-ovima.

Detaljnije na OVDE

Održan 50. sastanak EA MAC Komiteta

Održan 50. sastanak EA MAC Komiteta

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Savet za multilateralne sporazume (EA MAC Komitet) održao je 50. sastanak krajem aprila 2024. godine, u Sofiji, Bugarska. Na sastanku ovog komiteta prisustvovali  su predstavnici ATS-a.

EA MAC Komitet odgovoran je za efektivno i nepristrasno sprovođenje i praćenje procesa kolegijalnih ocenjivanja. Nadležnost Komiteta je, između ostalog, i da donosi odluke u vezi sa statusom potpisnika multilateralnih sporazuma EA (EA MLA) u odnosu na obavljena kolegijalna ocenjivanja, kao i da izveštava Generalnu skupštinu EA o svim donešenim odlukama. Predsedavajuća ovog Komiteta je Maria Papatzikou iz grčkog akreditacionog tela (ESYD).

Detaljnije na OVDE

ATS organizovao konferenciju u Privrednoj komori Srbije i potpisao tri bilateralna sporazuma

ATS organizovao konferenciju u Privrednoj komori Srbije i potpisao tri bilateralna sporazuma

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu, u organizaciji ATS-a, 7. maja je održana konferencija "Komparativna analiza prednosti, nedostataka i izazova različitih modela akreditacije".

Ovo je bila prilika da zajedno sa kolegama iz turskog akreditacionog tela (TÜRKAK), rumunskog akreditacionog tela (RENAR) i holandskog akreditacionog tela (RvA) koji su govorili o sistemima akreditacije u svojim zemljama, unapredimo identifikovane ciljeve ATS-a za naredni period a koji se odnose na digitalizaciju i upravljanje promenama u akreditacionim telima.

U ime Ministarstva privrede, prisutnima se obratio Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra a potom je održana panel diskusija koju je vodio mr Dragan Pušara, direktor ATS-a, na kojoj su svi učesnici diskutovali o izazovima sa kojima se suočavaju akreditaciona tela, kao što su nepristrasnost, kompetentnost, efikasnost i mnogi drugi.

Tom prilikom potpisani su Memorandumi o razumevanju sa turskim akreditacionim telom (TÜRKAK), rumunskim akreditacionim telom (RENAR) i holandskim akreditacionim telom (RvA).

Detaljnije na OVDE

Učešće ATS-a na EA Komitetima

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

U proteklom periodu održani su sastanci Komiteta za sertifikaciona tela (CC), kontrolna tela (IC), laboratorije (LC) i Komunikacione Mreže (CN) na kojima su predstavnici ATS-a aktivno učestvovali. 

U Bukureštu, gde su održani CC i IC komiteti, preko 90 predstavnika akreditacionih tela i zainteresovanih strana, imalo je priliku da učestvuje u radionici posvećenoj akreditaciji tela za validaciju i verifikaciju ISO/IEC 17029.

 U Rimu, održan je sastanak LC komiteta kojim je predsedavao Sergio Guzzi (ACCREDIA). Diskutovalo se na razne teme: razvijanje Smernice za uzorkovanje; fleksibilni Obim za PT provajdere; planiranje revizije standarda ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17043 za 2028. godinu. 

Detaljnije na OVDE

Predstavnici ATS-a na HHC Komitetu

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Komitet za horizontalnu harmonizaciju (HHC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) je forum za diskusiju svih pitanja koja se odnose na harmonizovanu primenu standarda ISO/IEC 17011 i relevantnih ILAC/IAF i EA dokumenata.

Na 31. sastanku ovog Komiteta koji je održan 06. i 07. marta ove godine u Briselu, Belgija, prisustvovali su predstavnici ATS-a zajedno sa oko 70 učesnika. Sastankom su predsedavali Gabriela Zrennera iz nemačkog akreditacionog tela (DAkkS) i Kristine Hallman iz švedskog akreditacionog tela (SWEDAC).

Detaljnije na OVDE

Vebinar: „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a prisustvovali su 29. februara vebinaru „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“  zajedno sa preko 300 učesnika. Domaćin ovog onlajn skupa bila je Evropska organizacija za akreditaciju (EA), pod pokroviteljstvom Evropske Komisije (EK).

Predavači su bili Jose Manuel Panizo Plaza (Evropska Komisija, DG DIGIT) i Lia Potec (Evropska Komisija, DG MOVE).

Jose Manuel je održao prezentaciju o važnosti usluga akreditacije i sertifikacije. Takođe, dao je pregled pravnog okvira za usluge akreditacije i sertifikacije, ističući uloge nacionalnih tela za akreditaciju i tela za ocenjivanje usaglašenosti. Govorio je o izazovu u verifikaciji informacija u okviru trenutnog ekosistema akreditacije, uključujući nedostatak digitalizacije; neodgovarajuće i različite forme u kojima se čuvaju podaci; poteškoće u načinu pretraživanja podataka; zloupotrebu podataka; cyber napade i dr.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka "Train-the-Trainer" o akreditaciji provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17043:2023

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

U toku prošle nedelje u Briselu je održana dvodnevna obuka "Train-the-Trainer" koju je organizovao Komitet za laboratorije EA o akreditaciji provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PTP) prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17043:2023.

Obuci je prisustvovalo 55 učesnika, kako bi se bavili revizijom standarda ISO/IEC 17043 (koji je objavljen u maju 2023.) i kako bi se razumele promene uvedene u ovaj standard. Revizija je bila neophodna pre svega da bi se standard uskladio sa novom strukturom standarda ISO 17000 serije, sa zahtevima podeljenim u sledeće glavne teme: opšti zahtevi, zahtevi za strukturu, resurse; zahtevi za proces i zahtevi za sistem menadžmenta. 

Detaljnije na OVDE

 

Objavljen revidiran dokument EA-INF/01: 2023

OpšteObaveštenjaPromena dokumentacijeMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidiran dokument EA-INF/01:2023, List of EA publications and international documents, Lista EA publikacija i međunarodnih dokumenata koji važi od 22. januara 2024. godine.

Ova publikacija pruža listu EA dokumenata koji se koriste na obaveznoj ili informativnoj osnovi, prema klasifikaciji datoj u EA-1/14 “Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents”.  Takođe, sadrži i listu međunarodnih dokumenata odobrenih od strane  EA-a kao primenljiva EA dokumenta.

Publikaciju možete preuzeti OVDE

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) objavio bilten

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Ovog meseca, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) objavio je bilten, IAF Outlook, koji ističe rezultate sa 37. Generalne skupštine IAF-a, koja je održana od 13. do 15. novembra 2023. godine u Montrealu, Kanada.

Takođe obuhvata temu i ciljeve Svetskog dana akreditacije 2024, koja će se odnositi na to kako akreditacija može oblikovati našu budućnost i podržati tranziciju ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.

Ovaj bilten obuhvata članke članica IAF Regionalne akreditacione grupe i akreditacionih tela kao i članke zainteresovanih strana i partnera IAF-a.

Detaljnije na OVDE

Održana EA MAC obuka za nove ocenjivače EA

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

EA je sproveo obuku u decembru 2023. godine za potencijalne ocenjivače EA među kojima je bio i predstavnik ATS-a.

Obuka je održana u Parizu, u periodu od 12. do 14. decembra a domaćin je bio EA Sekretarijat. Obuke novih članova predstavljaju ključnu inicijativu za razvijanje neophodnih veština među potencijalnim ocenjivačima.

Pod vođstvom iskusnih trenera, među kojima su bili Maria Papatzikou, predsednica Komiteta za multilateralne sporazume (ESYD, Grčka), Sergio Guzzi, predsednik Komiteta za laboratorije (ACCREDIA, Italija), Nicole Meuree Vanlaethem, vođa tima (BELAC, Belgija), i Ankica Barišić, menadžer za kolegijalna ocenjivanja i ocenjivače (EA Sekretarijat), obuka je imala za cilj pružanje učesnicima sveobuhvatno razumevanje procesa kolegijalnog ocenjivanja, zahteva kao i same praktične primene. Takođe, obuka je imala za cilj dobijanje uvida u osnovne procese koji podržavaju EA sistem kolegijalnog ocenjivanja.

Detaljnije na OVDE

 

ATS - potpisnik ILAC MRA za PT provajdere

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), objavila je na svom sajtu da je ATS-ov staus potpisnika ILAC MRA sporazuma, proširen na akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043).

U okviru ILAC-a, ATS od 2012. godine ima potpisane sporazume i za oblasti ispitivanja, medicinskih ispitivanja, etaloniranja i kontrolisanja. 

Ovde možete pogledati status svih potpisnika ILAC MRA sporazuma https://ilac.org/signatory-search/

Podsećamo, da ATS ima potpisan i EA MLA sporazum iz ove oblasti o čemu smo pisali OVDE

ATCG potpisao EA MLA sporazum

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U toku prošle nedelje Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) organizovalo je svečanost povodom postizanja statusa potpisnika multilateralnog sporazuma (EA MLA) u hotelu Hilton u Podgorici. Predstavnici ATS-a imali su čast da prisustvuju ovom izvanrednom događaju među brojnim zvanicama iz sveta akreditacije i infrastrukture kvaliteta.

EA MLA sporazum je zvanično priznanje da je sistem akreditacije u Crnoj Gori ekvivalentan sistemima akreditacije koje su potpisnice ovog važnog sporazuma.

“Ovaj sporazum nije samo formalnost. On predstavlja čvrstu vezu između naših akreditacionih tela i svih akreditacionih tela potpisnika ovog sporazuma i potvrđuje našu posvećenost zajedničkom cilju - unapređenju kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga. Primena standarda u prvom trenutku možda izgleda nevažno za naše svakodnevne živote ali i te kako ima uticaja na bezbednost objekata u kojima živimo i radimo, zdravstvenu zaštitu koju primamo, kvalitet vazduha koji udišemo, proizvodnju hrane, tekstila, električnih uređaja, dakle na praktično sve proizvode, procese i usluge koje dobijamo", izjavio je direktor ATS-a mr Dragan Pušara koji se ovom prilikom obratio svim prisutnima  u ime direktora akreditacionih tela regiona.

Detaljnije na OVDE

ISO objavio novo izdanje standarda o upravljanju klimatskim promenama - ISO 14068-1:2023

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), nedavno je objavila novo izdanje standarda ISO 14068-1:2023 Upravljanje klimatskim promenama, tranzicija ka neto nuli, deo 1: neutralnost ugljenika.

Ovaj dokument postavlja smernice, zahteve i uputstva za postizanje i dokazivanje neutralnosti ugljenika kroz merenje, smanjenje i neutralizaciju ugljeničnog otiska.

Takođe, definiše pojmove u vezi sa neutralnosti ugljenika i pruža smernice o koracima potrebnim za postizanje i potvrdu te neutralnosti. U skladu sa uobičajenom praksom, koristi se izraz "ugljenik" da označi sve gasove sa efektima staklene bašte (GHG) u izrazima kao što je "neutralnost ugljenika".

Detaljnije na OVDE

Održana 54. Generalna skupština EA

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA), 54. po redu, održana je u periodu od 22. do 23. novembra 2023. godine u Dablinu, Irska.

Među učesnicima iz 41 nacionalnog akreditacionog tela (NAT), priznatih zainteresovanih strana i Savetodavnog odbora EA, bili su i predstavnici ATS-a koji su prisustvovali donošenju brojnih rezolucija, sastancima C nivoa kao i prezentaciji novog komunikacionog plana.  

Predstavljamo vam neke od istaknutih tačaka sa ove skupštine:

EA Communication Network

Članovi EA odobrili su smernice za ‘’EA Communication Network’’. Ovaj skup biće mesto gde profesionalci za komunikaciju mogu podeliti iskustva i dobre prakse, učiti kako da primene nove alate i postavljati pitanja kolegama u vezi sa komunikacijom i marketingom.
Svi članovi EA i priznate zainteresovane strane dobrodošli su da učestvuju u novom komitetu.

Detaljnije na OVDE

Održana Generalna skupština ILAC-a i IAF-a

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Ove nedelje održana je Generalna skupština ILAC-a i IAF-a u Montrealu, Kanada. Protekla je u obeležavanju 30 godina od osnivanja IAF-a i raspravi o fuziji ove dve organizacije u jednu jedinstvenu međunarodnu organizaciju koja će pokrivati sva polja akreditacije.  Pored usvajanja brojnih rezolucija, predstavnici EA, među kojima i ATS, diskutovali su na temu strukture same organizacije, uloge i pozicije zainteresovanih strana, prednosti i potencijalnih mana koje donosi jedna organizacija.

Preostala su još fina podešavanja i tokom 2024. godine, svet dobija novu organizaciju za akreditaciju pod imenom GLOBAC.

Više o godišnjici IAF-a, možete pročitati OVDE.


 

Obeležavanje 30 godina postojanja IAF-a

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Tokom poslednje tri decenije, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je uložio veliki napor kako bi se olakšala trgovina, omogućio održivi razvoj, zaštita potrošača i životne sredine, podržala industrija, vlada i regulatori. Danas, ova organizacija proslavlja tridesetogodišnjicu postojanja.

IAF je osnovan sa ciljem da: podrži harmonizaciju akreditacionih zahteva, programa i postupaka širom sveta; uspostavi sporazume o međusobnom priznavanju (MLA) među članovima radi potvrde dosledne primene ovih zahteva; podrži razvoj akreditacionih tela i promoviše svoje MLA sporazume na globalnom nivou. Ovi napori doveli su do značajnog povećanja svetske prihvaćenosti akreditovanog ocenjivanja usaglašenosti. Tokom svih ovih godina, kako se razvijao, IAF je održao ove ključne ciljeve, osnivajući nove komitete, proširujući oblasti i podoblasti MLA na dodatne javne i privatne šeme, uspostavljajući jake veze sa partnerima i drugim međunarodnim organizacijama i zainteresovanim stranama što je dovelo do uspostavljanja IAF CertSearch baze podataka.

Detaljnije na OVDE

Objavljen revidiran dokument EA-INF/01:2023

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidiran dokument EA-INF/01: 2023, List of EA publications and international documents, Lista EA publikacija i međunarodnih dokumenata koji važi od 10. oktobra 2023. godine.

Ova publikacija pruža listu EA dokumenata koji se koriste na obaveznoj ili informativnoj osnovi, prema klasifikaciji datoj u EA-1/14 “Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents”.  Takođe, sadrži i listu međunarodnih dokumenata odobrenih od strane  EA-a kao primenljiva EA dokumenta.

Publikaciju možete preuzeti OVDE

Učešće ATS-a na EA MAC Komitetu

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a su u periodu od 04. do 05. oktobra učestvovali na sastancima Komiteta za multilateralne sporazume Evropske organizacije za akreditaciju (EA MAC) koji su održani u Briselu, Belgija. 

Sastancima je prisustvovalo 60 učesnika iz 41 nacionalnog akreditacionog tela i predstvanici EA Savetodavnog odbora.

EA MAC Komitet odgovoran je za efektivno i nepristrasno sprovođenje i praćenje procesa kolegijalnih ocenjivanja. Nadležnost Komiteta je, između ostalog, i da donosi odluke u vezi sa statusom potpisnika multilateralnih sporazuma EA (EA MLA) u odnosu na obavljena kolegijalna ocenjivanja, kao i da izveštava Generalnu skupštinu EA o svim donešenim odlukama. Predsedavajuća ovog Komiteta je Maria Papatzikou iz grčkog akreditacionog tela (ESYD).

Komitet za multilateralne sporazume se bavi i donošenjem politika i operativnih procedura u okviru EA u vezi kolegijalnog ocenjivanja, kao i upravljanjem, izborom i obukom budućih kolegijalnih ocenjivača.

Detaljnije na OVDE

Učešće ATS-a na Komitetima EA

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U proteklom periodu, predstavnici ATS-a učestvovali su u radu komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA).

Aktivno učešće na sastancima ovih komiteta je od izuzetnog značaja za podizanje nivoa kvaliteta rada u oblasti akreditacije kako u našoj zemlji tako i u regionu.  Ovo takođe omogućava razmenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih akreditacionih tela kao i dalje usavršavanje procesa akreditacije u skladu sa najnovijim standardima i najboljom praksom u Evropi. 

Detaljnije na OVDE

Objavljen revidirani dokument EA-INF/05

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidirani dokument EA-INF/05:  Registar evropskih zakona i šema EU sa odredbama o akreditaciji i/ili ocenjivanju usaglašenosti. 

Ova publikacija je uspostavljena kako bi podržala nacionalna akreditaciona tela u pružanju sveobuhvatnog registra EU zakonodavstava i šema u vezi sa akreditacijom i ocenjivanjem usaglašenosti u skladu sa Uredbom (EZ) br. 765/2008.

Cilj Uredbe (EZ) br. 765 /2008 je da se obezbede proizvodi koji koriste slobodno kretanje robe unutar Zajednice i ispunjavaju zahteve koji pružaju visok nivo zaštite javnog interesa, kao što su opšte zdravlje i bezbednost, zdravlje i bezbednost na radu, zaštita potrošača, zaštita životne sredine i bezbednost, istovremeno osiguravajući da slobodno kretanje proizvoda nije ograničeno u većoj meri nego što je dozvoljeno zakonodavstvom o harmonizaciji Zajednice ili drugim relevantnim pravilima Zajednice.

Detaljnije na OVDE

 

Izmene u sistemu EA kolegijalnog ocenjivanja

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Kako izmene u sistemu EA kolegijalnog ocenjivanja pretvaraju izazove u uspehe, govore u intervjuu Maria Papatzikou, predsedavajuća EA MLA i Daniela Ionescu, sekretarka EA MLA i menadžerka sistema za kolegijalno ocenjivanje.

Akreditacija se razvija u mnogim novim oblastima, digitalizacija se širi u sve više sektora svakodnevnih poslova, pitanja sajber bezbednosti, diskusije o veštačkoj inteligenciji, intenzivan razvoj procesa baziranih na internetu, itd. Ovo su neke od glavnih promena sa kojima se organizacije suočavaju. EA i nacionalna akreditaciona tela (NAT) nisu izuzetak. Konkretno, promene u ILAC-u i IAF-u, promene u standardima ali i promene u procesima u NAT- ovima navele su EA da ponovo razmotri svoju praksu u vezi sa kolegijalnim ocenjivanjem.

Detaljnije na OVDE

 

ATS u studijskoj poseti TURKAK-u radi jačanja saradnje u implementaciji digitalne tehnologije u postupku akreditacije

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnjaMeđunarodne aktivnostiPromocija

Akreditaciono telo Srbije telo (ATS) realizovalo je uspešnu studijsku posetu turskom akreditacionom telu (TURKAK), u Ankari, Turska (07.08.2023),  kako bi se ostvarila bolja saradnja između dve zemlje u oblasti primene digitalnih sistema u procesima akreditacije. 
Ova poseta je označila važan korak ka unapređenju akreditacije i standardizacije u Srbiji kroz razmenu iskustava i vizija.

Radnim sastancima su prisustvovali direktor Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara i generalni sekretar TURKAK-a, gospođa Banu Müderrisoğlu.

Detaljnije na: OVDE
 

Objavljen ILAC MRA godišnji Izveštaj

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

ILAC i njene članice (akreditaciona tela) ulažu značajne napore i resurse da održe integritet i konzistentnost ILAC sporazuma o međusobnom priznavanju (MRA), poznat kao ILAC sporazum (ILAC Arrangement), kroz proces kolegijalnog ocenjivanja. Ovaj izveštaj navodi detaljne aktivnosti koje se sprovode kao deo procesa kolegijalnog ocenjivanja, kako bi se osiguralo da regulatori i preduzeća mogu imati poverenje u sporazum. 

ILAC MRA godišnji Izveštaj možete preuzeti OVDE

ILAC je međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (uključujući medicinske laboratorije), kontrolnih tela, proizvođača referentnog materijala, provajdera za ispitivanje osposobljenosti i biobankinga, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) sa članstvom koje se sastoji od akreditacionih tela, tela za međunarodnu saradnju i organizacija zainteresovanih strana širom sveta. 

Detaljnije na OVDE