Navigacija

Uručeni sertifikati o završenoj obuci budućim vodećim ocenjivačima

Aktuelnosti

Direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić uručio je danas polaznicima obuke, nakon uspešno položenog završnog testa provere znanja, sertifikate o završenoj obuci za vodećeg ocenjivača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje (SRPS ISO/IEC 17025) i za kontrolne organizacije (SRPS ISO/IEC 17020) za potrebe akreditacije. Obuku je pohađalo 25 kandidata, a obuci su prisustvovali i polaznici iz Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.            dr Dejan Krnjaić sa polaznicima obuke iz Makedonije

dr Dejan Krnjaić sa polaznicima obuke iz Bosne i Hercegovine

dr Dejan Krnjaić sa polaznicama obuke iz Crne Gore


Učesnici obuke