Navigacija

Vesti

ATS obeležio Svetski dan akreditacije

OpšteObaveštenjaAktuelnostiDan akreditacije

U petak, 07. juna, u amfiteatru Narodne banke Srbije, proslavili smo Svetski dan areditacije koji se obeležava 09. juna već duži niz godina širom sveta. Zajedno sa kolegama iz infrastrukture kvaliteta, ocenjivačima i ekspertima, članovima organa i tela ATS-a kao i predstavnicima akreditovanih TOU, posvetili smo ovaj dan temi koja je ustanovljena na međunarodnom nivou a koja glasi: „Akreditacija: osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti.“ Ovaj dan je takođe bio posvećen i našim akreditovanim telima koja su u periodu od 01. marta do 01. juna ove godine dobila/obnovila akreditaciju.

Svečani skup otvorio je gospodin Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra privrede koji je ispred Ministarstva privrede, glavnog koordinatora za tehničke propise i organa nadležnog za kreiranje strategije i sprovođenje politike razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije, pozdravio sve prisutne i poželeo srećan Dan akreditacije kao i puno uspeha u budućem radu. 

Direktor ATS-a, gospodin mr. Dragan Pušara, govorio je o Strategiji ATS-a koju je usvojio UO ATS-a u proteklom periodu. Ona se odnosi na period od 2024. do 2026. godine koji između ostalog postavlja ciljeve: rasterećenje privrede; prelazak na potpuno digitalno okruženje i uključenje veštačke inteligencije; izrada novog zakonodavnog okvira za akreditaciju; širenje na nove oblasti akreditacije shodno potrebama privrede.

Detaljnije na OVDE

Svetski dan akreditacije 9. jun 2024. godine

Svetski dan akreditacije 9. jun 2024. godine

OpšteObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnostiDan akreditacije

Već duži niz godina, širom planete 9. juna obeležava se Svetski dan akreditacije, koji je ustanovljen 2007. godine.  Ovaj datum proističe iz globalne inicijative koju su zajednički uspostavili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), radi promocije vrednosti akreditacije. 

Prethodnih godina, teme Svetskog dana akreditacije su se ticale mnogih značajnih aspekata akreditacije, kao što je njena sposobnost da pruži poverenje u kvalitet proizvoda i usluga, način na koji ona koristi određenim grupama kao što su regulatori, kao i njena uloga i koristi koje može ostvariti u određenim sektorima i rešavanju specifičnih pitanja. 

Teme Svetskog dana akreditacije poslednjih godina se fokusiraju na to kako akreditacija podržava globalna pitanja i utiče na budućnost, te ove godine tema glasi: “Akreditacija: osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti”.

Detaljnije na OVDE

Doneta strategija ATS-a za period od 2024. do 2026. godine

OpšteObaveštenjaAktuelnosti

U proteklom periodu, Upravni odbor ATS-a doneo je strateški plan ATS-a za period od 2024. do 2026. godine koji između ostalog postavlja ciljeve: rasterećenje privrede; prelazak na potpuno digitalno okruženje i uključenje veštačke inteligencije; izrada novog zakonadavnog okvira za akreditaciju; širenje na nove oblasti akreditacije shodno potrebama privrede.

U ovom periodu, naša organizacija je pred izazovima koji zahtevaju reformatorski pristup i odlučnost u ostvarivanju ciljeva koji će postaviti temelje za našu dalju uspešnost i uticajnost u domenu akreditacije.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka za akreditaciju proizvođača referentnih materijala - ISO 17034:2016

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

U toku prošle nedelje, u Palati Srbija, uz pomoć TAIEX-a, održana je obuka za akreditaciju proizvođača referentnih materijala prema standardu  ISO 17034:2016.

Obuku su držale drage kolege iz Grčke: Dr. Ioannis Sitaras, direktor odeljenja za akreditaciju laboratorija u grčkom akreditacionom telu (ESYD) i Dr. Harris Alexopoulos, menadžer Nacionalne laboratorije za ispitivanje hrane.  

Detaljnije na OVDE

Uspešno održan Seminar ATS - TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) sa zadovoljstvom objavljuje da je uspešno završen Seminar "TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065" koji je održan od 4. do 8. septembra 2023. godine u prostorijama Ministarstva privrede, u Resavskoj 24 u Beogradu.

Na seminaru su učestvovali predstavnici ATS-a, kao i tehnički eksperti iz oblasti gasova staklene bašte (GHG). Obuku su držali stručnjaci ispred TAIEX-a: Casper van Erp i Harmke Immink, koji su široko priznati stručnjaci iz oblasti akreditacije u kontekstu ISO/IEC 17029 i ISO/IEC 14065 standarda.

Detaljnije na OVDE

 

ATS VAS POZIVA DA DOSTAVITE IDEJNO REŠENJE ZNAKA (LOGOTIPA) ATS-a

ObaveštenjaAktuelnostiKonkursi

U saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije (ULUS) na njihovom zvaničnom sajtu je od 24. avgusta 2023. godine otvoren konkurs za idejno rešenje znaka (logotipa) ATS-a.

Konkurs je otvoren do 25. septembra 2023. godine. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica dostavom svojih radova na adresu: ats.konkurs@ulus.rs

Zainteresovane strane o uslovu konkursa, izboru i nagradi mogu detaljnije da se informišu OVDE.

ATS u studijskoj poseti TURKAK-u radi jačanja saradnje u implementaciji digitalne tehnologije u postupku akreditacije

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnjaMeđunarodne aktivnostiPromocija

Akreditaciono telo Srbije telo (ATS) realizovalo je uspešnu studijsku posetu turskom akreditacionom telu (TURKAK), u Ankari, Turska (07.08.2023),  kako bi se ostvarila bolja saradnja između dve zemlje u oblasti primene digitalnih sistema u procesima akreditacije. 
Ova poseta je označila važan korak ka unapređenju akreditacije i standardizacije u Srbiji kroz razmenu iskustava i vizija.

Radnim sastancima su prisustvovali direktor Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara i generalni sekretar TURKAK-a, gospođa Banu Müderrisoğlu.

Detaljnije na: OVDE
 

Obaveštenje kontrolnim telima u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara i eksplozija

ObaveštenjaAktuelnosti

Obaveštenje o izmeni načina iskazivanja obima akreditacije u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara i eksplozija (K-15) i izmenama u primeni zahteva za akreditaciju u svrhu ovlašćivanja kontrolnih tela

Imajući u vidu uočene probleme u primeni Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema („Sl. glasnik RSˮ, br. 52/15 i 59/16) sa kojima se suočava privreda, a nakon više konsultativnih sastanaka sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, utvrđen je novi način iskazivanja obima akreditacije kontrolnih tela u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara i eksplozija u svrhu ovlašćivanja i izmenjeni su zahtevi za akreditaciju kontrolnih tela u svrhu ovlašćivanja.

Izmenu načina iskazivanja obima akreditacije, možete pogledati OVDE

Imenovan direktor ATS-a

ObaveštenjaAktuelnosti

Upravni odbor (UO) Akreditacionog tela Srbije (ATS), na svojoj 12. sednici održanoj 07. aprila 2023. godine doneo je Odluku kojom se predlaže Vladi Republike Srbije imenovanje Dragana Pušare za direktora ATS-a po prethodno objavljenom javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora ATS-a koji je raspisan 15. marta 2023. godine Odlukom UO ATS-a.

Na osnovu prethodno navedenog, u Službenom glasniku RS broj 55, 07. jula 2023. godine objavljena su sledeća Rešenja koja od tog datuma i proizvode pravno dejstvo:

  • Rešenje Vlade RS 24 broj 119-5808/2023 od 06.07.2023. godine o razrešenju Dragana Pušare dužnosti vršioca dužnosti direktora ATS-a i
  • Rešenje Vlade RS 24 broj 119-5809/2023 od 06.07.2023. godine o imenovanju Dragana Pušare za direktora ATS-a na mandatni period od pet godina.

Održana Generalna skupština CEN/CENELEC 2023

OpšteObaveštenjaAktuelnostiSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC, održano je u periodu od 19. do 22. juna 2023. godine u Beogradu. Domaćin ovog skupa je prvi put bio Institut za standardizaciju Srbije (ISS). 

U ovom  periodu održani su brojni sastanci: sastanci administrativnih odbora ovih organizacija, zatim zajednička i pojedinačne skupštine CEN-a (59.) i CENELEC-a (65.) kao i više bilateralnih razgovora. Na satancima je učestvovalo više od 200 predstavnika nacionalnih tela za standardizaciju iz 34 zemlje širom sveta a na kojima se odlučivalo o daljim pravcima razvoja evropske standardizacije.

Detaljnije na: OVDE

 

Čestitamo 28. jun - Dan akreditacije u Republici Srbiji

OpšteAktuelnostiDan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije ovim putem čestita 28. jun - Dan akreditacije u Republici Srbiji, svim ocenjivačima i tehničkim ekspertima, članovima tela i organa ATS-a, predstavnicima ministarstava i strukovnih udruženja, akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti, kao i zaposlenima u ATS-u.

Na današnji dan, pre tačno 23 godine, Akreditaciono telo Srbije dodelilo je prvu akreditaciju te je Statutom ATS-a ovaj datum definisan kao Dan akreditacije u Republici Srbiji koji sa ponosom obeležavamo svih ovih godina. 

Takođe značajan datum, ne samo za nas već i za ceo svet, jeste 09. jun kada se širom planete obeležava Svetski dan akreditacije koji smo ove godine proslavili u svečanoj sali Narodne banke Srbije. Tom prilikom je obeleženo i 25 godina postojanja naše ustanove uz prisustvo osnivača akreditacije u našoj zemlji kao i prvih ljudi institucija infrastrukture kvaliteta. Više o ovoj proslavi možete pročitati OVDE.

Zahvaljujemo se ovom prilikom na dosadašnjoj saradnji, podršci i razumevanju svima koji su sa nama sve ove godine sa željom da se i ubuduće gaji ovako uspešna poslovna saradnja!

Vaš ATS

Objavljen EA Izveštaj za 2022. godinu

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju - EA je 6. juna 2023. godine, objavila na svom sajtu Izveštaj o radu Evropske organizacije za akreditaciju za 2022. godinu.

Ovaj EA Izveštaj koji rezimira sve aktivnosti svojih članica, priznatih zainteresovanih strana i EA Sekretarijata tokom 2022. godine, možete pogledati na sajtu EA, na sledećem linku: OVDE

Detaljnije na: OVDE

ATS OBELEŽIO SVETSKI DAN AKREDITACIJE

ObaveštenjaAktuelnostiDan akreditacijePromocija

Akreditaciono telo Srbije (ATS) obeležilo je 9. juna, Svetski dan akreditacije i 25 godina od svog osnivanja  u svečanoj sali Narodne banke Srbije uz prisustvo osnivača akreditacije u našoj zemlji i prvih ljudi institucija infrastrukture kvaliteta. 

Ovom prilikom uručeni su i sertifikati o akreditaciji akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti koja su dobila ili obnovila akreditaciju u periodu od januara 2023. godine do danas.

Podsećamo, da je 9. jun, datum koji se obeležava u celom svetu kao Svetski dan akreditacije a zajednički su ga ustanovili ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija) i IAF (Međunarodni forum za akreditaciju). 

Detaljnije na: OVDE

Održana Generalna skupština EA

OpšteObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA), 53. po redu, održana je od 24. do 25. maja 2023. godine u Dubrovniku, Hrvatska.

Generalna skupština okupila je oko 90 učesnika iz 45 nacionalnih akreditacionih tela, Evropske komisije, priznatih zainteresovanih strana i Savetodavnog odbora EA. Među prisutnima bio je i v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara. Ovo  zajedničko mesto susreta, bilo je prilika da mr Dragan Pušara u ime ATS-a, potpiše Memorandum o razumevanju sa moldavskim akreditacionim telom, MOLDAC. Saradnja poput ove dodatno jača partnerstvo među članovima EA, otvarajući vrata za zajednički rast i uspeh.

Detaljnije na: OVDE

Svetski dan akreditacije #WAD2023

ObaveštenjaAktuelnostiNajave događajaDan akreditacije

Teme Svetskog dana akreditacije poslednjih godina se fokusiraju na to kako akreditacija podržava globalna pitanja, te tema ove godine glasi: „Akreditacija: Podrška budućnosti globalne trgovine”. 

Ova tema ima za cilj da skrene pažnju na to kako se akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti prilagođavaju napretku tehnologije, promenama u ponašanju potrošača i propisima vezano za životnu sredinu, novim mehanizmima poverenja i promenljivim poslovnim modelima.

Brošuru, izrađenu u čast #WAD2023 na srpskom jeziku, možete preuzeti OVDE

Zajednička izjava koju su objavili predsedavajući IAF-a i ILAC-a ističe važnost akreditacije u podršci budućnosti globalne trgovine i dostupna je: OVDE, dok promotivni video za  #WAD2023 možete pogledati: OVDE. 

Detaljnije na: OVDE

 

OBJAVLJENO NOVO IZDANJE STANDARDA ISO/IEC 17043:2023

ObaveštenjaAktuelnostiPromocija

Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) objavila je na svom sajtu vest o novom izdanju standarda ISO/IEC 17043:2023 Conformity assessment — General requirements for the competence of proficiency testing providers.
Na Generalnoj skupštini ILAC-a koja je održana u novembru 2022. godine usvojena je rezolucija kojom se dozvoljava trogodišnji period implementacije od datuma objavljivanja ovog revidiranog standarda, odnosno do 31. maja 2026. godine, kao što je prikazano u nastavku:
ILAC Rezolucija GA 26.09

Detaljnije na: OVDE

Objavljen EA MLA Izveštaj za 2022. godinu

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnostiPromocija

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom vebsajtu, https://european-accreditation.org, 10. maja 2023. godine, objavila EA MLA Izveštaj za 2022. godinu.

EA MLA Izveštaj pruža informacije o aktivnostima Saveta za multilateralne sporazume (EA MAC komitet) koji je odgovoran za efikasno i nepristrasno upravljanje i nadgledanje kolegijalnog ocenjivanja i koji donosi odluke koje se odnose na ostvarivanje statusa potpisnika multilateralnog (EA MLA) ili bilateralnog sporazuma (EA BLA) o ekvivalentnosti sistema akreditacije na nivou EA odnosno Evropske unije (EU). Izveštaj daje pregled ključnih aktivnosti realizovanih u prethodnoj godini kao i donešene odluke koje se tiču potpisnica.

Detaljnije na: OVDE

ATS - domaćin EA MAC Komiteta

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) imalo je čast da bude domaćin 48. Komiteta za multilateralne sporazume Evropske organizacije za akreditaciju - EA MULTILATERAL AGREEMENT COUNCIL (MAC) MEETING. Sednice Komiteta održane su 26. i 27. aprila 2023. godine u prijatnoj i radnoj atmosferi sale Nikola Tesla u hotelu METROPOL PALACE u Beogradu. Ovogodišnje zasedanje Komiteta okupilo je 60 predstavnika, članova EA, iz preko 40 država, kao i predstavnike MAC Management Group.

v.d. direktora ATS-a, mr Dragan Pušara otvorio je ovaj skup pri čemu je naglasio izuzetnu važnost i ulogu koju ima EA MAC Komitet.

Detaljnije na OVDE

ATS na CLAQ 365 simpozijumu

ATS na CLAQ 365 simpozijumu

ObaveštenjaAktuelnostiPromocija

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 21. aprila učestvovalo na CLAQ 365 simpozijumu (Laboratory Accreditatio and Quality Systems) koji je održan u hotelu Mona Plaza u Beogradu. Ovo je bio 1. simpozijum koji se odnosio na akreditaciju medicinskih laboratorija i novu verziju standarda ISO 15189:2022. Simpozijum je akreditovan kao međunarodni i na njemu su učestvovali brojni stručnjaci iz inostranstva i iz naše zemlje. Planirano je da se održi još pet simpozijuma koji su akreditovani kao nacionalni. 

Prisutnima se obratio i vd direktora Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara koji je govorio o aktivnostima na razvoju šeme akreditacije medicinskih laboratorija prema standardu ISO 15189.

Detaljnije na: OVDE

Nedelja kvaliteta 2023

OpšteAktuelnostiPromocija

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu, održana je 32. po redu tradicionalna manifestacija pod nazivom: „NEDELJA KVALITETA 2023“.  

Ovaj skup koji je trajao od 09. do 10. marta, okupio je brojne eksperte i stručnjake iz oblasti kvaliteta, nauke i privrede, sa ciljem da ukaže na nove trendove i zahteve unapređenja kvaliteta na putu ka poslovnoj izvrsnosti, uz razmenu iskustava i druženje sa poslovnim partnerima.

Detaljnije na OVDE

 

U susret NEDELJI KVALITETA 2023

OpšteObaveštenjaAktuelnostiNajave događaja

Tradicionalna manifestacija pod nazivom: „NEDELJA KVALITETA 2023“ biće održana 9. i 10. marta, po 32. put, u Privrednoj komori Srbije u Beogradu.

Već duži niz godina, ovaj događaj organizuju Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost - FQCE i časopis „Kvalitet i izvrsnost“, pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Kao i prethodnih godina, savetovanje okuplja eksperte iz oblasti kvaliteta – stručnjake iz nauke i privrede, sa ciljem da se ukaže na nove trendove i zahteve unapređenja kvaliteta na putu ka poslovnoj izvrsnosti, uz mogućnost razmene iskustava i druženja sa poslovnim partnerima.

Detaljnije na OVDE

Srdačno,
Vaš ATS


 

Izabran poster za ovogodišnji Svetski dan akreditacije - #WAD 2023

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnostiDan akreditacije

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), objavili su vest o pobedniku konkursa za dizajn postera ovogodišnjeg Svetskog dana akreditacije, na temu: “Podrška budućnosti globalne trgovine” a koji se tradicionalno obeležava 09. juna svake godine.

Vivek Vardhan osvojio je prvo mesto među mnogobrojnim dizajnerima i osvojio nagradu od 1.500 dolara. Ovaj živopisni dizajn inspirisan je sanskritskom frazom: “Vasudhaiva Kutumbakam” koja znači: “Svet je jedna porodica”, ističući važnost akreditacije u promociji kvaliteta širom sveta i omogućavanje trgovine s obzirom da je globalna ekonomija prošla kroz mnoge izazove tokom pandemije COVID-19.

 

 

Detaljnije na OVDE

Srdačno,

Vaš ATS

ATS proširuje oblast svog delovanja na nove vrste akreditacije

ObaveštenjaAktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije, na 8. sednici, održanoj 27. januara 2023. godine, doneo je sledeće odluke:

- proširuje se oblast delovanja ATS-a  na novu šemu/vrstu akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti prema standardu SRPS EN ISO 20387:2021 Biotehnologija – Biobankarstvo - Opšti zahtevi za biobankarstvo;

- ažurira se odluka upravnog odbora o proširenju oblasti delovanja Akreditacionog tela Srbije-šema akreditacije tela za validaciju i tela za verifikaciju, prema standardu  SRPS EN ISO/IEC 17029:2020 Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti principi i zahtevi za tela za validaciju i tela za verifikaciju (transfer sa standarda SRPS ISO 14065:2016 na standard SRPS ISO/IEC 17029:2020).

Srdačno,

Vaš ATS

Obaveštenje sertifikacionim telima za sertifikaciju sistema menadžmenta o Planu prelaska na novo izdanje standarda SRPS ISO/IEC 27001:2022

ObaveštenjaAktuelnosti

25.10.2022. godine objavljeno je novo izdanje standarda ISO/IEC 27001:2022, Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements.

14.12.2022. godine objavljen je srpski standard SRPS ISO/IEC 27001:2022, Bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštita privatnosti – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Zahtevi, uz informaciju da je preveden i da se nalazi se u fazi "10.99 Unet u program rada". Informacije u vezi relevantnog srpskog standarda mogu se pratiti na sajtu Instituta za standardizaciju Srbije.

15.02.2023. objavljeno ažurirano izdanje dokumenta IAF MD26, Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022 (IAF MD26:2023, Issue 2)

Prilikom razmatranja aktivnosti potrebnih da bi sertifikaciono telo prešlo na sertifikaciju prema ISO/IEC 27001:2022, moraju se uzeti u obzir zahtevi obavezujućeg dokumenta IAF MD26, Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022 (od 09.08.2022.)

Detaljnije na: OVDE

Srdačno,

Vaš ATS