Navigacija

Proslava Dana akreditacije

Aktuelnosti

U petak 03. jula održana je zajednička sednica Upravnog odbora, Saveta za akreditaciju i tehničkih komiteta Akreditacionog tela Srbije (ATS) povodom obeležavanja 9. juna – Međunarodnog dana akreditacije i 28. juna – Dana akreditacije u Republici Srbiji.

Skupu je prethodila 20. sednica Upravnog odbora, a na zajedničkoj sednici konstituisani su tehnički komitet za laboratorije, tehnički komitet za kontrolne organizacije i tehnički komitet za sertifikaciona tela.

Svečanu sednicu je otvorila Jelena Popović, pomoćnica ministra za ekonomiju i regionalni razvoj, čestitavši prisutnima Dan akreditacije i naglasivši značaj uspešne saradnje između Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, sa jedne strane i ATS-a, sa druge, u predstojećim procesima evropskih integracija.

Popović je ukratko predstavila aktivnosti Ministarstva, govoreći o skorijoj zakonodavnoj aktivnosti Vlade i skupštine. Usvojeni su Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i Zakon o standardizaciji, dok će ove godine prioritet imati donošenje Zakona o metrologiji i Zakona o akreditaciji, a predviđeno je i sprovođenje Akcionog plana izrade tehničkih propisa, u okviru čega sva ministarstva treba da predlože propise za oblasti za koje su nadležni.

Pomoćnica ministra je izrazila veliko zadovoljstvo zbog izvođenja projekta "Tehnička pomoć institucijama u oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji", koji finansira Evropska komisija sa 1,2 miliona evra u okviru CARDS projekta. Prema njenim rečima cilj ovog projekta je jačanje infrastrukture kvaliteta i podizanje svesti o kvalitetu u Srbiji, kao i unapređenje procesa standardizacije i akreditacije. Srbija treba da usvoji veliki broj evropskih standarda do 2011. godine, kao i da usvoji nove zakone iz oblasti akreditacije i metrologije, koji će unaprediti celokupan proces integracije.

Skupu su se obratio predsednik Upravnog odbora prof. dr Slobodan Petrović, koji je naglasio neophodnost saradnje ATS-a i Vlade, kao jedan od preduslova uspešne realizacije planiranih programa i aktivnosti ATS-a.

Predsednica Saveta za akreditaciju Slavica Popović, ispred Privredne komore Srbije govorila je o značaju EU projekta i istakla da će ovaj projekat pomoći povećanju konkurentnosti naših proizvoda i usluga prema evropskim ali i drugim tržištima.

Ona je naglasila da će se projekat sprovoditi do oktobra 2010. godine i to u dve faze u regionalnim privrednim komorama širom Srbije, a biće realizovan kroz organizovanje 40 seminara o standardizaciji i akreditaciji. Kroz seminare će se sprovoditi i kampanja za afirmaciju kvaliteta proizvoda u Srbiji, a promovisaće se značenje standarda, ali i akreditacije i ocenjivanje usaglašenosti. „Sve će to doprineti još uspešnijoj saradnji između Privredne komore i ATS-a“, zaključila je Slavica Popović.

Direktor ATS-a dr Dejan Krnjaić se zahvalio svim prisutnima na lepim željama za što uspešniji rad i dodao je ispred ATS-a još mnogo važnih zadataka kao što su dalje unapređenje efektivnosti i jasnoće postupka akreditacije, kao i rad na usavršavanju sistema menadžmenta i njegovog usklađivanja sa evropskim i međunarodnim zahtevima za akreditaciju. ATS je 12. februara ove godine uputio zahtev EA za pokretanje postupka za potpisivanje multilateralnih/bilateralnih sporazuma u oblasti akreditacije laboratorija za ispitivanje, laboratorija za etaloniranje i kontrolnih organizacija, rekao je dr Krnjanjić.

On je dodao da ATS planira da proširi svoje aktivnosti na nove oblasti akreditacije na osnovu iskazanih potreba zainteresovanih strana, prvenstveno sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću prehrambenih proizvoda, EMAS ocenjivača (verifikatora) i provajdera za sprovođenje međulaboratorijskih ispitivanja, kao i da ojača ulogu u evropskoj i međunarodnim  organizacijama za akreditaciju.

Govoreći o aktivnostima sprovedenim u ATS-u u prethodnom periodu dr Krnjaić se posebno osvrnuo na ostvarene rezultate koji se odnose na uvedene šeme za akreditaciju sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021:2007 i akreditaciju medicinskih laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO 15189:2008.

"Želja nam je da intenziviramo veze i komunikacije sa Vladom i odgovarajućim ministarstvima, privrednim subjektima, akreditovanim organizacijama i drugim  zainteresovanim stranama kroz promociju značaja i uloge akreditacije u ocenjivanju usaglašenosti u Srbiji, i zbog toga se posebno zahvaljujemo Ministarstvu na podršci koju nam pruža", naglasio je dr Krnjaić.

Proslava jubileja je i ove godine bila radna, a tokom svečane sednice direktor ATS-a dr Dejan Krnjaić uručio je prof. dr Nadi Majkić, direktorki Instituta za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije prvi sertifikat o akreditaciji medicinskih laboratorija prema standardu SRPS ISO 15189:2008.

Čestitkama su se pridružili i pojedini članovi teničkih komiteta koji su irazili želje da svojim radom doprinesu uspešnom ostvarenju planiranih ciljeva ATS-a.


sednica Upravnog odbora

Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a i prof. dr Slobodan Petrović, predsednik Upravnog odbora

Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja

dr Dejan Krnjaić, prof. dr Nada Majkić i prof. dr Slobodan Petrović sa prvim sertifikatom o akreditaciji medicinskih laboratorija prema standardu SRPS ISO 15189:2008