Navigacija

Svetski dan kvaliteta i Evropska nedelja kvaliteta 2009. godine

Aktuelnosti

Pod pokroviteljstvom Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj Republike Srbije, Fond za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE i Poslovna politika AD (časopis «Kvalitet»), organizovali su i ove godine - 18. put po redu, manifestaciju posvećenu Svetskom danu kvaliteta i Evropskoj nedelji kvaliteta 2009. godine.

U okviru ove manifestacije u Sava centru 10. i 11. novembra održava se savetovanje „Kvalitetom u svet“, a 12. novembra u Privrednoj komori Srbije biće uručene – 15. put po redu, nagrade za poslovnu izvrsnost Srbije – Oskar kvaliteta 2009.

Tokom savetovanja »Kvalitetom u svet« 10. i 11. novembra održaće se niz predavanja (program savetovanja), koje okuplja brojne eksperte za kvalitet i poslovnu izvrsnost, stručnjake iz nauke i privrede, predstavnike Akreditacionih tela, predstavnike rukovodstava za kvalitet privrednih organizacija i institucija iz Srbije i okruženja, a sa ciljem da se ukaže na nove trendove i zahteve unapređenja kvaliteta na putu ka poslovnoj izvrsnosti, uz mogućnost razmene iskustava.

Direktor Akreditacionog tela Srbije (ATS) dr Dejan Krnjaić održao je predavanje „Akreditacija – danas u Evropi, svetu i Srbiji“(dr Dejan Krnjaić, mr Natalija Jovičić Zarić) u kome se ukratko osvrnuo na: značaj  i mesto akreditacije u EU i svetu, jedinstvenu svetsku mrežu akreditacije, međunarodne sporazume i organizacije za akreditaciju i zakonsku regulativu koja tu oblast definiše (stari pristup - sektorsko zakonodavstvo, novi pristup, globalni pristup, novi zakonodavni paket EU).

Na kraju svog izlaganja dr Krnjaić je obavestio prisutne da je tokom februara 2009. godine ATS uputio Evropskoj kooperativi za akreditaciju – EA zahtev za kolegijalo ocenjivanje - „peer evaluation“, koja je formirala tim, a predocenjivačka poseta se očekuje u januaru 2010. godine.

„Verujemo da će nakon kolegijalnog ocenjivanja pozitivan izveštaj tima dovesti i do potpisivanja sporazuma o međusobnom priznavanju u oblasti laboratorija za ispitivanje i etaloniranje“, istakao dr Krnjaić.

Predavanje je održao i prof. dr Zdravko Krivokapić, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, predsednik Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore na temu akreditacije u oblasti sistema menadžmenta, kojim je pokušao da ukaže na probleme zadovoljenja kriterijuma nepristrasnosti u radu sertifikacionih tela na prostoru Crne Gore, pa i zemalja iz okruženja.

Profesor Krivokapić je pozvao na saradnju sertifikaciona i akreditaciona tela, kao i predstavnike resornih ministarstava i druge zainteresovane strane kako bi se problem što pre rešio uzimajući u obzir novu ulogu akreditacionih tela sa predefinisanim pravilima i kriterijumima akreditacije, unapređenim pravilima prekogranične akreditacije i pravilnim tumačenjem zahtevanih standarda.
 


dr Dejan Krnjaić

prof. dr Zdravko Krivokapić