Navigacija

Započet rad na izradi novog Zakona o akreditaciji

Saradnja

Juče je u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održan prvi sastanak radne grupe za izradu novog Zakona o akreditaciji.

Sastanku su prisustvovali: Jelena Popović, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), mr Kosa Rašković, načelnik Odeljenja za infrastrukturu kvaliteta u MERR, Nikola Mirković, samostalni savetnik u MERR, Vitomir Fister, ekspert na projektu EU "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji, kao i predstavnici Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić, direktor i Biljana Tomić, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove.

Razgovarano je o načinu i dinamici rada radne grupe i identifikovana su ključna pitanja za izradu zakona. Dogovoreno je da će prva verzija Nacrta zakona o akreditaciji biti završena do polovine decembra, kada će biti upućena proširenoj radnoj grupi na mišljenje i usaglašavanje.

Predviđeno da Vlada Republike Srbije usvoji predlog zakona u toku 2010. godine, koji će dalje biti upućen u skupštinsku proceduru.
 


dr Dejan Krnjaić, Jelena Popović, mr Kosa Rašković, Nikola Mirković

Biljana Tomić, Vitomir Fišer, dr Dejan Krnjaić, mr Kosa Rašković, Nikola Mirković