Navigacija

Nove akreditacije u mesecu januaru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je u januaru 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje.  Doneto je i nekoliko odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluka o suspenziji akreditacije za deo obima.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor,

-Rudarski institut d.o.o.  Beograd, Laboratorija za geomehaniku,

kao i odluka o suspenziji akreditacije za deo obima laboratoriji za etaloniranje: Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, Laboratorija za metrologiju Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.