Navigacija

Seminar za akreditovane organizacije - 25. februar

Najave događaja

četvrtak 25. februara 2010. godine u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, Milentija Popovića 9, Novi Beograd, sa početkom u 10 časova u Sali 1 u prizemlju objekta A održaće se jednodnevni seminar posvećen akreditovanim organizacijama.

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje godišnji seminar za akreditovane organizacije u cilju njihovog upoznavanja sa većim brojem tema iz oblasti tehničkih zahteva značajnih za rad u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije, koji će okupiti predstavnike delegacije Evropske komisije u Srbiji, tehničke eksperte Evropske unije (EU) iz oblasti infrastrukture kvaliteta, predstavnike akreditacionih tela iz okruženja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija), predstavnike resornih ministarstava, kao i predstavnike privrednih društava, strukovnih udruženja i udruženja potrošača.

ATS je započeo proceduru utvrđivanja jednakosti svog rada sa drugim akreditacionim telima u Evropi, što predstavlja preduslov za priznavanje izveštaja i sertifikata naših akreditovanih organizacija, a što će, svakako, doprineti lakšem protoku roba i usluga, kao i ekonomskom razvoju naše zemlje. Seminari namenjeni akreditovanim organizacijama i drugim privrednim društvima imaju ulogu da osim edukacije i obaveštavanja, podstaknu širenje svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u odnosu na povećanje konkurentnosti srpske privrede, obezbeđivanju nesmetanog protoka roba na tršištu, povećanju sigurnosti i bezbednosti proizvoda, kao i povećanju zaštite potrošača.

Predstojeći seminar ima za cilj da ukaže na neophodnost harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom EU kroz predstavljanje novog zakonodavnog okvira za stavljanje proizvoda na tržište EU i da pomogne svim učesnicima u procesu uspostavljanja modernog sistema infrastrukture kvaliteta i unutrašnjeg tržišta. Budući da Srbija čini napore da ubrza korak na putu ka evropskim integracijama svaki doprinos ka ustanovljenju pravnog, institucionalnog i tehničkog okvira sistema infrastrukture kvaliteta dovešće do željenog rezultata, a to je da Srbija postane aktivan učesnik u trgovini sa EU, kao i sa zemljama u regionu.

U tom smislu će se u okviru projekta EU «Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji», čiji su potpisnici memoranduma o saradnji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), Privredna komora Srbije (PKS) i konzorcijum AFNOR u saradnji sa ATS-om, sprovesti od 25. februara do 24. jula 2010. godine kampanja o značaju i primeni akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti. Predviđeno je održavanje seminara/radionica u 11 gradova Srbije u prostorijama PKS-a i regionalnim privrednim komorama. Tokom  planiranih  25 dvodnevnih interaktivnih seminara/radionica privrednici i proizvođači imaće priliku da od predstavnika MERR-a, ATS-a, PKS-a, kao i inostranih eksperata, steknu nova znanja o praktičnoj primeni odgovarajućih standarda u odnosu na direktive koje će biti uskoro transponovane u naše zakonodavstvo. Teme su prilagođene zahtevima predstavnika privrednih komora i odnose se na oblasti sertifikacije, kontrolisanja, ispitivanja i prateće zakonske regulative. Program seminara/radionica, kao i vreme i mesto održavanja možete pogledati od 15. februara na internet portalu ATS-a na adresi www.ats.rs  .

Prvi u nizu od seminara je seminar u organizaciji ATS-a, koji će se održati u četvrtak 25. februara 2010. godine u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, Milentija Popovića 9, Novi Beograd, sa početkom u 10 časova, u Sali 1 u prizemlju objekta A. Prijavljivanje na pultu u holu „Centra Sava“ ispred Sale 1 može se obaviti od 9.30 do 9.55 časova.

Predviđeno je da se tokom seminara učesnici upoznaju sa novim procedurama ATS-a i revidiranim dokumentima značajnim za kriterijume za osvedočenje i kategorizaciju neusaglašenosti, novinama u radu ATS-a i akreditacionih tela u okruženju, kao i sa novim podzakonskim aktima MERR-a koji se odnose na Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale održaće predavanje na temu merne nesigurnosti i sledivosti merenja, a eksperti EU upoznaće prisutne sa značajem evropske tehničke regulative i direktivama Novog pristupa za uklanjanje tehničkih barijera u prometu roba.

Pozvani učesnici seminara mogu najaviti svoje prisustvo Jelici Braunović do ponedeljka 22. februara 2010. godine, na sledeću e-mail adresu: jelica.braunovic@ats.rs ili faks ATS-a: 011 3130374.

Osoba za kontakt u ATS-u je: Jelica Braunović, tehnički sekretar, Bulevar Mihaila Pupina 2, tel.: 011 3130373, 064 8872822, faks: 011 3130374.

Napomena: najava prisustva je obavezna.

Program seminara „AKREDITACIJA – PUT DO ZADOVOLJNOG POTROŠAČA“

09:30 – 09:55 Prijavljivanje u holu „Sava Centra“ ispred sale 1 objekta A

10:00 – 10:40 Pozdravna reč i otvaranje seminara,
- dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a
- Hoze Bustamante, prvi savetnik - šef operacija 2 Delegacije Evropske komisije u Srbiji
- prof. dr Slobodan Petrović, predsednik UO
- Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije
- Jelena Popović, pomoćnik ministra, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
10:40 – 11:30 Prezentacija novih uredbi Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja - Jelena Popović, pomoćnik ministra, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
11:30 – 13:00 Revizija Novog i Globalnog pristupa – pogled prijavljenog tela - Leon Kos, Slovenački institut za kvalitet i metrologiju
Novi paket mera za unapređenje trgovine proizvodima – zadaci za državnu upravu - Irena Možek Grgurevič, Ministarstvo ekonomije Republike Slovenije
13:00 – 14:00 Pauza
14:00 – 14:30 Rad Akreditacionog tela Srbije u 2009. godini – dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a
14:30 – 15:15 Predstavljanje rada akreditacionih tela iz okruženja (ATCG, BATA, IARM)
15:15 – 16.00 Merna nesigurnost i sledivost merenja – Dragan Nikolić i Jelena Bebić, Direkcija za mere i dragocene metale 
16:00 – 16:30 Pauza
16:30 – 17:00 Nove procedure ATS-a – kriterijumi za osvedočenje i kategorizacija neusaglašenosti – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS
17:00 – 17.45 Primeri iz prakse – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS
17:45 – 18.30 Diskusija