Навигација

Семинар за акредитоване организације - 25. фебруар

Најаве догађаја

У четвртак 25. фебруара 2010. године у Међународном конгресном „Центру Сава“, Милентија Поповића 9, Нови Београд, са почетком у 10 часова у Сали 1 у приземљу објекта А одржаће се једнодневни семинар посвећен акредитованим организацијама.

Акредитационо тело Србије (АТС) организује годишњи семинар за акредитоване организације у циљу њиховог упознавања са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за рад у области оцењивања усаглашености и акредитације, који ће окупити представнике делегације Европске комисије у Србији, техничке експерте Европске уније (ЕУ) из области инфраструктуре квалитета, представнике акредитационих тела из окружења (Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија), представнике ресорних министарстава, као и представнике привредних друштава, струковних удружења и удружења потрошача.

АТС је започео процедуру утврђивања једнакости свог рада са другим акредитационим телима у Европи, што представља предуслов за признавање извештаја и сертификата наших акредитованих организација, а што ће, свакако, допринети лакшем протоку роба и услуга, као и економском развоју наше земље. Семинари намењени акредитованим организацијама и другим привредним друштвима имају улогу да осим едукације и обавештавања, подстакну ширење свести о значају акредитације и оцењивања усаглашености у односу на повећање конкурентности српске привреде, обезбеђивању несметаног протока роба на тршишту, повећању сигурности и безбедности производа, као и повећању заштите потрошача.

Предстојећи семинар има за циљ да укаже на неопходност хармонизације законодавства Републике Србије са законодавством ЕУ кроз представљање новог законодавног оквира за стављање производа на тржиште ЕУ и да помогне свим учесницима у процесу успостављања модерног система инфраструктуре квалитета и унутрашњег тржишта. Будући да Србија чини напоре да убрза корак на путу ка европским интеграцијама сваки допринос ка установљењу правног, институционалног и техничког оквира система инфраструктуре квалитета довешће до жељеног резултата, а то је да Србија постане активан учесник у трговини са ЕУ, као и са земљама у региону.

У том смислу ће се у оквиру пројекта ЕУ «Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији», чији су потписници меморандума о сарадњи Министарство економије и регионалног развоја (МЕРР), Привредна комора Србије (ПКС) и конзорцијум AFNOR у сарадњи са АТС-ом, спровести од 25. фебруара до 24. јула 2010. године кампања о значају и примени акредитације и оцењивања усаглашености. Предвиђено је одржавање семинара/радионица у 11 градова Србије у просторијама ПКС-а и регионалним привредним коморама. Током  планираних  25 дводневних интерактивних семинара/радионица привредници и произвођачи имаће прилику да од представника МЕРР-а, АТС-а, ПКС-а, као и иностраних експерата, стекну нова знања о практичној примени одговарајућих стандарда у односу на директиве које ће бити ускоро транспоноване у наше законодавство. Теме су прилагођене захтевима представника привредних комора и односе се на области сертификације, контролисања, испитивања и пратеће законске регулативе. Програм семинара/радионица, као и време и место одржавања можете погледати од 15. фебруара на интернет порталу АТС-а на адреси www.ats.rs  .

Први у низу од семинара је семинар у организацији АТС-а, који ће се одржати у четвртак 25. фебруара 2010. године у Међународном конгресном „Центру Сава“, Милентија Поповића 9, Нови Београд, са почетком у 10 часова, у Сали 1 у приземљу објекта А. Пријављивање на пулту у холу „Центра Сава“ испред Сале 1 може се обавити од 9.30 до 9.55 часова.

Предвиђено је да се током семинара учесници упознају са новим процедурама АТС-а и ревидираним документима значајним за критеријуме за осведочење и категоризацију неусаглашености, новинама у раду АТС-а и акредитационих тела у окружењу, као и са новим подзаконским актима МЕРР-а који се односе на Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Представници Дирекције за мере и драгоцене метале одржаће предавање на тему мерне несигурности и следивости мерења, а експерти ЕУ упознаће присутне са значајем европске техничке регулативе и директивама Новог приступа за уклањање техничких баријера у промету роба.

Позвани учесници семинара могу најавити своје присуство Јелици Брауновић до понедељка 22. фебруара 2010. године, на следећу e-mail адресу: jelica.braunovic@ats.rs или факс АТС-а: 011 3130374.

Особа за контакт у АТС-у је: Јелица Брауновић, технички секретар, Булевар Михаила Пупина 2, тел.: 011 3130373, 064 8872822, факс: 011 3130374.

Напомена: најава присуства је обавезна.

Програм семинара „АКРЕДИТАЦИЈА – ПУТ ДО ЗАДОВОЉНОГ ПОТРОШАЧА“

09:30 – 09:55 Пријављивање у холу „Сава Центра“ испред сале 1 објекта А

10:00 – 10:40 Поздравна реч и отварање семинара,
- др Дејан Крњаић, директор АТС-а
- Хозе Бустаманте, први саветник - шеф операција 2 Делегације Европске комисије у Србији
- проф. др Слободан Петровић, председник УО
- Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије
- Јелена Поповић, помоћник министра, Министарство економије и регионалног развоја
10:40 – 11:30 Презентација нових уредби Министарства економије и регионалног развоја - Јелена Поповић, помоћник министра, Министарство економије и регионалног развоја
11:30 – 13:00 Ревизија Новог и Глобалног приступа – поглед пријављеног тела - Леон Кос, Словеначки институт за квалитет и метрологију
Нови пакет мера за унапређење трговине производима – задаци за државну управу - Ирена Можек Гргуревич, Министарство економије Републике Словеније
13:00 – 14:00 Пауза
14:00 – 14:30 Рад Акредитационог тела Србије у 2009. години – др Дејан Крњаић, директор АТС-а
14:30 – 15:15 Представљање рада акредитационих тела из окружења (АТЦГ, БАТА, ИАРМ)
15:15 – 16.00 Мерна несигурност и следивост мерења – Драган Николић и Јелена Бебић, Дирекција за мере и драгоцене метале 
16:00 – 16:30 Пауза
16:30 – 17:00 Нове процедуре АТС-а – критеријуми за осведочење и категоризација неусаглашености – мр Наталија Јовичић Зарић, АТС
17:00 – 17.45 Примери из праксе – мр Наталија Јовичић Зарић, АТС
17:45 – 18.30 Дискусија