Navigacija

TrainMiC program obuke za tehničke ocenjivače ATS-a

Obaveštenja

U sklopu saradnje Direkcije za mere i dragocene metale i ATS-a u periodu od 21. do 23.aprila organizovan je TrainMiC program obuke (Training in Metrology in Chemistry) za tehničke ocenjivače ATS-a. Train Mic program je licencirani program Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), Belgium koji sprovodi nacionalni TrainMiC tim.

Obuka je obuhvatila osnovne principe nesigurnosti merenja i pristupe njenoj oceni, sledivost rezultata merenja, validaciju mernih procedura unutar laboratorije, internu kontrolu kvaliteta, odnosno korišćenje kontrolnih karata zasnovano na Nordtestu.

Pored teoretskog dela, obuka je obuhvatila i primere iz validacije i nesigurnosti merenja, kao i komplementarne module: etaloniranje laboratorijskog posuđa, etaloniranje termometara i etaloniranje spektrofotometara u medicini.
 
Prema mišljenju tehničkih ocenjivača, obuka je bila veoma sveobuhvatna, dobro organizovana i pomoći će ujednačavanju ocenjivanja od strane tehničkih ocenjivača, što je i cilj Akreditacionog tela Srbije.