Navigacija

JUSK Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010

JUSK

U okviru tradicionalne manifestacije JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, 3. juna  (četvrtak) 2010. godine od 11.00 do 14.30 sati, Mašinski fakultet u Beogradu, Kraljice Marije 16, sala CeNT na prvom spratu, održaće se Druga specijalna konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj".

Direktor Akreditacionog tela Srbije, dr Dejan Krnjaić otvoriće će pozdravnim govorom Drugu specijalnu konferenciju u okviru JUSK - Međunarodne konvencije o kvalitetu, koja će se nakon toga odvijati u dva dela.

U prvom delu konferencije će biti predstavljeni novi tehnički popisi u Republici Srbiji, kao i iskustva iz Evropske unije na primeni direktiva o bezbednosti mašina. Ovaj deo konferencije biće održan u okviru projekta EU «Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji».

Teme prvog dela konferencije su:
- Zadaci Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja na području infrastrukture kvaliteta i imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti – sadašnje stanje i planovi za budućnost, Jelena Popović, pomoćnik ministra MERR;
- Uloga tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina i zahtevi za njihovu notifikaciju, dr Mirko Đapić, ekspert iz oblasti novog pristupa – bezbednosti mašina;
- Iskustva Slovenije iz rada notifikovanog tela na području mašinske direktive, Janez Furlan, ekspert iz Slovenije iz oblasti novog pristupa – bezbednosti mašina.

Drugi deo konferencije je posvećen novim aktivnostima ATS-a, značaju obezbeđenja kvaliteta rezultata ispitivanja putem međulaboratorijskih poređenja i PT šema, kao i  dobrovoljnim šemama sertifikacije.

Teme koje će biti prezentovane u drugog delu konferencije su:

- Kolegijalno ocenjivanje ATS-a, korak ka Evropi, dr Dejan Krnjaić;
- Značaj PT šema, Dušanka Santovac;
- Dobrovoljne šeme sertifikacije-koncept, Rade Đuričić.

Kotizacija iznosi 2.000,00 dinara i uplaćuje se na račun JUSK-a broj: 105-1039-16, AIK Banka Niš, Filijala Beograd sa naznakom „za Drugu specijalnu konferenciju - Nacionalni sistem akreditacije“.

Kontakt osoba u JUSK-u je Tamara Stojiljković, telefon 011 32 36 266, e-mail jusk@eunet.rs