Navigacija

Vesti

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2016

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) organizuju, u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2016 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“), osmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni...

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2015

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo  u Međunarodnoj konvenciji o kvalitetu (JUSK ICQ 2015 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) kada su tokom sedme Specijalne konferenci...

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2015

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2015 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) organizuju sedmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni siste...

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2014

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo na šestoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i petoj Specijalnoj konferenciji „Nacional...

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2014

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2014 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) organizuju šestu Specijalnu konferenciju „Nacionalni siste...

Održana JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je ove godine, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo na petoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i četvrtoj Specijalnoj konferenciji „Nacional...

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2013

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2013 - (www.jusk.org) organizuju petu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući raz...

Održana godišnja nacionalna konferencija JUSK-a 2012

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine učestvovalo na nacionalnoj konferenciji JUSK-a (www.jusk.org) u okviru Četvrte specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja se održala u sredu 6. juna 2012. godin...

Godišnja nacionalna konferencija JUSK-a 2012

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) će ove godine učestvovati na JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 (www.jusk.org) u okviru četvrte Specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja će se od...

Godišnja nacionalna konferencija JUSK-a

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) će ove godine učestvovati na 38. Godišnjoj nacionalnoj konferenciji JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“ (www.jusk.org) u okviru treće Specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja ć...

Godišnja nacionalna konferencija JUSK-a - prvo obaveštenje

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) će ove godine učestvovati na 38. godišnjoj nacionalnoj konferenciji JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“ (www.jusk.org) u okviru Treće specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja ć...

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK 2010

JUSK

U  organizaciji JUSK-a – Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, EOQ-a i ecoQ, Grecce, na Mašinskom fakultetu održana je od 31. maja do 3. juna  VII Međunarodna konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2010, pod motom – Kvalitetom ka evropskim i svetskim in...

JUSK Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010

JUSK

U okviru tradicionalne manifestacije JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, 3. juna  (četvrtak) 2010. godine od 11.00 do 14.30 sati, Mašinski fakultet u Beogradu, Kraljice Marije 16, sala CeNT na prvom spratu, održaće se Druga specijaln...

JUSK Međunarodna konvencija o kvalitetu

JUSK

U okviru JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009 i 36. godišnje nacionalne konferencije JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“ održaće se i Prva specijalna konferencija pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj". P...