Navigacija

Drugo izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je drugo izdanje elektronskog biltena ATS-a.
Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam na naš mail office@ats.rs .

Poštovane akreditovane organizacije,

Ove godine obeležavamo 12 godina rada Akreditacionog tela Srbije (osnovanog 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT), kao i 10 godina od dodele prvog sertifikata o akreditaciji (28. jun 2000. godine), a Statutom Akreditacionog tela Srbije kao Dan akreditacije u Republici Srbiji ustanovljen je 28. jun. ATS će kao i prošle godine, organizovati svečanu zajedničku sednicu Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju.

Počev od 2008. godine, 9. jun se obeležava kao Međunarodni dan akreditacije na svetskom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili International Accreditation Forum - IAF i International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC kako bi javnost bila bolje informisana o značaju akreditacije.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana akreditacije 2010. godine je „globalno priznavanje“ koje pretpostavlja stvaranje međunarodne mreže akreditacionih tela i koje eliminiše potrebu za ponovnim ocenjivanjem proizvoda ili usluga prilikom njihovog uvoza u određenu zemlju i stavljanja na tržište. Međunarodni sporazumi (MRA / MLA) u okviru međunarodnih organizacija za akreditaciju (EA, ILAC i IAF) omogućavaju međunarodno priznanje i prihvatanje sertifikata jedne od zemalja potpisnica sporazuma u svim ostalim zemljama potpisnicama.

Na globalnom tržištu poverenje u rezultate merenja, ispitivanja i kontrolisanja i poverenje u sertifikacije koju vrše akreditovane organizacije (tela za ocenjivanje usaglašenosti) drugih zemalja je ključno. Bez međunarodnih standarda i uniformnog ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije, kao delova sistema infrastrukture kvaliteta, slobodna razmena robe i usluga bi bila sprečena zbog postojanja tehničkih barijera, a troškovi za uvoznike i potrošače uvećani. Stoga je, globalno priznavanje sertifikata i izveštaja akreditovanih organizacija, glavni cilj akreditacije budući da usklađivanje zahteva za ocenu usaglašenosti i usklađivanje procesa na svetskom nivou potvrđuje kompanijama i regulatornim telima da su proizvodi, koji dolaze na tržište, u skladu sa specifikacijama, da zadovoljavaju nacionalne zakonske i regulatorne odredbe, a da je pri tom zaštićen javni interes.

„Globalno priznavanje“ je stoga adekvatna tema za Međunarodni dan akreditacije 2010. godine, kada će biti organizovani medijski događaji i kampanje u više od 60 zemalja sveta. Pozivamo vas da pružite vašu podršku u obeležavanju ovog značajnog datuma na način koji vama najviše odgovara.

I na kraju, želim da vam čestitam Dan akreditacije i poželim da u budućem periodu sertifikate o akreditaciji koje već imate uspešno održite i na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo vaših klijenata stalno unapređujete svoje poslovanje.

dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a