Navigacija

IPA 2008 HOT 1 trening

Seminari

U periodu od 29. septembra do 1.oktobra 2010. godine, u okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta - IPA 2008, u Francuskoj na Pirinejima, u mestu Po (Pau, France), održan je seminar pod nazivom "Akreditacija laboratorija za etaloniranje, uključujući mernu nesigurnost".

Seminar je organizovan za predstavnike akreditacionih tela i nacionalnih metroloških instituta zemalja Zapadnog Balkana. Domaćin i izvođač seminara je bio AETS (Application Européenne de Technologies et de Services). 

Učesnici su bili predstavnici akreditacionih tela i metroloških instituta zemalja regiona Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crne Gora i Hrvatska). Predstavnici Republike Srbije bili su Boris Laštro, pomoćnik direktora u Direkciji za mere i dragocene metale i mr Milica Jovčić, iz Akreditacionog tela Srbije.

Seminar se sastojao iz teorijskog dela i vežbanja – primera iz prakse, a obuhvatio je sve elemente standarda ISO/IEC 17025 sa posebnim osvrtom na mernu nesigurnost i sledivost. Zahvaljujući dobroj organizaciji seminara, koja je omogućila i uspešnu i konstruktivnu diskusiju učesnici su, ne samo kroz predavanja, došli do odgovora na mnogobrojna postavljena pitanja.
 


Predavač Patrick Reposeur sa učesnicima seminara ispred prostorija AETS-a