Navigacija

Najava Trainmic seminara

Najave događaja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) u saradnji sa Direkcijom za mere i dragocene metale organizuje Train Mic (Metrology in Chemistry) kurs za predstavnike laboratorija. Kurs će sprovesti nacionalni tim licenciran od strane Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) Geel, Belgium.

Kurs sadrži sledeće module/teme:
- Nesigurnost merenja – principi i pristupi oceni
- Sledivost reziltata merenja
- Validacija mernih procedura unutar laboratorije
- Interna kontrola kvaliteta-QC.

Kurs će trajati tri dana u periodu od 24. do 26. novembra 2010.godine u Beogradu u zgradi Palate Srbije. Početak kursa je 24. novembra u 9:30 časova, a završetak 26. novembra u 12:30 časova.

Cena kursa je 15.000,00 dinara i obuhvata kompletan materijal sa kursa, osveženje u toku pauza i ručak.

Ukoliko ste zaintersovani da pohađate ovaj kurs molimo Vas da sledeće informacije dostavite ATS-u na e-mail: jelica.braunovic@ats.rs najkasnije do 5. novembra 2010.godine: ime i prezime, titula, naziv organizacije u kojoj ste zaposleni i adresa, e-mail i kontakt telefon.

Nakon formiranja konačnog spiska polaznika kursa dobićete detaljne informacije o računu na koji je potrebno uplatiti kotizaciju.