Навигација

Најава Trainmic семинара

Најаве догађаја

Акредитационо тело Србије (АТС) у сарадњи са Дирекцијом за мере и драгоцене метале организује Train Mic (Metrology in Chemistry) курс за представнике лабораторија. Курс ће спровести национални тим лиценциран од стране Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) Geel, Belgium.

Курс садржи следеће модуле/теме:
- Несигурност мерења – принципи и приступи оцени
- Следивост резилтата мерења
- Валидација мерних процедура унутар лабораторије
- Интерна контрола квалитета-QC.

Курс ће трајати три дана у периоду од 24. до 26. новембра 2010.године у Београду у згради Палате Србије. Почетак курса је 24. новембра у 9:30 часова, а завршетак 26. новембра у 12:30 часова.

Цена курса је 15.000,00 динара и обухвата комплетан материјал са курса, освежење у току пауза и ручак.

Уколико сте заинтерсовани да похађате овај курс молимо Вас да следеће информације доставите АТС-у на е-mail: jelica.braunovic@ats.rs најкасније до 5. новембра 2010.године: име и презиме, титула, назив организације у којој сте запослени и адреса, е-mail и контакт телефон.

Након формирања коначног списка полазника курса добићете детаљне информације о рачуну на који је потребно уплатити котизацију.