Navigacija

Obuka za ocenjivače u oblasti organske proizvodnje

Obaveštenja

U periodu od od 18. do 20. oktobra 2010. godine održana je obuka na temu „Standard SRPS EN 45011 (ISO/IEC Uputstvo 65): opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda - u oblasti organske proizvodnje“ u okviru Projekta razvoja organske poljoprivrede u Srbiji, u saradnji sa nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ).

Predavači su bili Jochen Neuendorff i Jutta Krawinkel, eksperti iz Nemačke. Obuhvatila je upoznavanje sa sadržajem i praktičnom primenom standarda SRPS EN 45011:2004, planiranjem, organizovanjem i izvođenjem ocenjivanja u skladu sa zahtevima standarda, kao i izveštavanjem o nalazima ocenjivanja.

Obuka za buduće ocenjivače za potrebe akreditacije sprovedena je kroz predavanja, vežbe i interaktivan rad u grupama (rešavanje zamišljenih situacija ocenjivanja, diskusiju i sl.). Drugog dana obuke organizovana je poseta organskom proizvođaču Josipu Mamuziću iz Ljutova, Subotica i prerađivačkom pogonu preduzeća za proizvodnju zdrave hrane Suncokret d.o.o. Hajdukovo, Subotica. Domaćin je bilo ovlašćeno sertifikaciono telo od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - „Organic Control Sustem“ d.o.o. iz Subotice.

Obuci je prisustvovalo 14 polaznika: prestavnici ATS-a, kao i predstavnici kompetentnog tela za organsku proizvodnju u Ministarstvu poljopriverede, šumarstva i vodoprivrede, potencijalni ocenjivači, stručnjaci iz oblasti organske proizvodnje i predstavnici GTZ-a.


Jutta Krawinkel na predavanju sa polaznicima obuke

U poseti Josipu Mamuziću (krajnji desno)