Navigacija

Nove akreditacije u mesecu februaru 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca februara 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, jednu kontrolnu organizaciju kao i niz odluka o održavanju, obnovi, proširenju obima, odnosno ...

smanjenju obima akreditacije, jednu odluku o prenosu akreditacije na pravnog sledbenika, kao i dve odluke o suspenziji akreditacije na sopstveni zahtev.  

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet Kraljevo, Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine, Kraljevo;

-AD Zavod za geotehniku, Laboratorija za geomehanička ispitivanja, Subotica;

-W- line d.o.o., Laboratorija W-line, Beograd;

laboratoriji za etaloniranje:

-Društvo sa ograničenom odgovornošću TERMOENERGETIK PLUS, Laboratorija, Beograd;

kontrolnoj organizaciji:

-VAGA LEGAL d.o.o., Beograd.

Donete su odluke o suspenziji akreditacije na sopstveni zahtev laboratorijama za ispitivanje:

-SU Lab Quality D.O.O, Subotica

-HEMOVET DOO, Novi Sad, Hemovet-Laboratorija, Bački Petrovac.