Navigacija

Obuka za TO za potrebe akreditacije ST prema SRPS ISO/IEC 17021

Aktuelnosti

U periodu od 15. do 18. marta 2011. godine održana je obuka za tehničke ocenjivače za potrebe akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema SRPS ISO/IEC 17021.

U skladu sa procedurom Akreditacionog tela Srbije (ATS) obuka je obuhvatila upoznavanje sa sadržajem i praktičnom primenom standarda SRPS ISO/IEC 17021, kao i svih ostalih obavezujućih dokumenta prema dokumentu ATS-UP01, Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovana organizacija, planiranjem, organizovanjem i izvođenjem ocenjivanja u skladu sa zahtevima standarda, kao i izveštavanjem o nalazima ocenjivanja.

Obuka je sprovedena kroz predavanja, vežbe i interaktivan rad (rešavanje zamišljenih situacija ocenjivanja, diskusiju i sl.). Svi učesnici obuke su uspešno položili test koji je predviđen procedurama ATS-a i postali su kandidati za tehničke ocenjivače za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta.


Obuci je prisustvovalo 18 polaznika.