Navigacija

Godišnja nacionalna konferencija JUSK-a

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) će ove godine učestvovati na 38. Godišnjoj nacionalnoj konferenciji JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“ (www.jusk.org) u okviru treće Specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja će se održati u sredu 8. juna 2011. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16 u sali 513 (peti sprat) u terminu od 15:00 – 18:30.

Konferencija će biti organizovana kao radionica sa temama koje će obuhvatiti tumačenja zahteva referentnih standarda za akreditaciju (SRPS ISO/IEC 17025, SRPS ISO/IEC 17020, SRPS EN 45011, SRPS ISO/IEC 17021), obaveznih EA, ILAC i IAF smernica i zahteva pravila Akreditacionog tela Srbije za koja su neophodna dodatna razjašnjenja, stavovi i sl.

U prvom delu konferencije, predavanja će održati direktor ATS-a, dr Dejan Krnjaić na temu „Novine u radu ATS-a, akreditacija u svetu, Evropi i Srbiji 2010/2011“, kao i Biljana Tomić, na temu „Novi pravni okvir“. Konferencija će biti nastavljena radionicom koja je osmišljena kroz prezentacije i interaktivan rad sa slušaocima.

Zainteresovani predstavnici akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti ukoliko žele da prisutvuju ovoj izuzetno značajnoj i edukativnoj konferenciji treba da uplate kotizaciju u iznosu od 2000,00 dinara na račun JUSK-a broj: 105-10-39-16, AIK Banka Niš, Filijala Beograd sa naznakom „za Treću specijalnu konferenciju - Nacionalni sistem akreditacije“.

Ovim putem se zahvaljujemo svima onima koji su se odazvali na naš prvi poziv i uputili nam pitanja, dileme i predloge o temama o kojima bi želeli da razgovaramo, sa ciljem da naša konferencija bude uspešna i dobro pripremljena.

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu i da ćemo svi zajedno učiniti da radionica ispuni Vaša i naša očekivanja.