Navigacija

Održan sastanak sa članovima Sektorskog komiteta

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) u sredu 01. juna 2011. godine, održan je sastanak sa članovima Sektorskog komiteta, koji će u skladu sa Pravilima akreditacije i procedurom  Odlučivanje i dodela akreditacije ATS-PR15 učestvovati u radu Komisija za odlučivanje.

Na sastanku Saveta za akreditaciju od 31. marta ove godine izabrani su stručnjaci iz raznih oblasti ocenjivanja usaglašenosti, koji su se javili na javni poziv koji je ATS uputio svim zainteresovanim stranama. Izabrani stručnjaci imaće zadatak da kao članovi Komisije za akreditaciju razmatraju informacije iz predmeta koji je dospeo na odlučivanje, utvrđuju njegovu komletnost, vrednuju jasnost, razumljivost i dovoljnost informacija na osnovu kojih se donosi odluka o akreditaciji shodno proceduri za odlučivanje i dodelu akreditacije.

Tokom sastanka prezentovana je procedura Odlučivanje i dodela akreditacije ATS-PR15, u kojoj su opisani koraci odnosno aktivnosti u procesu akreditacije koje sprovodi ATS pri odlučivanju o akreditaciji, uključujući i izdavanje serifikata o akreditaciji, i Pravila akreditacije, kao i načini budućeg rada Komisije za akreditaciju. Predavanja su ispred ATS-a održali dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a i dr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora ATS-a za poslove akreditacije.
 


Članovi Sektorskog komiteta na sastanku 01. juna 2011. godine

dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a tokom predavanja