Navigacija

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca oktobra 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, šest kontrolnih organizacija i jednu medicinsku laboratoriju, kao i niz odluka o održavanju i obnovi akreditacije, kao i proširenju i smanjenju obima akreditacije.  

 

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:


-Zavod za javno zdravlje Sombor

-METRO ENERGY DOO, INŽENJERING, Laboratorija za ispitivanje, Veternik

kontrolnim organizacijama:

-AMSS, Centar za motorna vozila, Beograd
-ALPHA CONTROL DOO, Novi Sad
-SHOLLEX d.o.o., Beograd
-AD VAGAR za proizvodnju i servisiranje vaga Novi Sad
-Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „NEDELJKOVIĆ“, Provo
-METRON DOO, Novi Sad

i medicinskoj laboratoriji

-Dragan Milenković pr, Poliklinika za oblast interne medicine, laboratorije za medicinsku biohemiju, laboratorije za mikrobiologiju i laboratorije za patohistologiju Human, Niš.