Navigacija

Obuke za pisanje Izveštaja sa ocenjivanja za EU listu priznatih ekvivalentnih ST

Aktuelnosti

Tokom meseca septembra i oktobra u organizaciji ATS-a i GIZ-a održane su obuke ocenjivača ATS-a za pisanje Izveštaja sa ocenjivanja sertifikacionih tela koja žele da se prijave EK za listu EU priznatih ekvivalentnih sertifikacionih tela u oblasti organske proizvodnje.

Nacionalni akcioni plan za razvoj organske poljoprivrede za petogodišnji period, objavljen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2009. godine, postavlja kao jedan od prioritetnih ciljeva uspostavljanje operativnog i efektivnog sitema kontrole i procene usaglašenosti u sektoru organske poljoprivrede. Savezna republika Nemačka kroz organizaciju za međunarodnu saradnju (GIZ) i program podrške povećanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji (ACCESS) implementira veći broj aktivnosti u cilju razvoja infrastrukture kvaliteta u sektoru organske poljoprivrede.

Između ostalih aktivnosti u 2010. godini organizovani su i treninzi za obuku ocenjivača, za potrebe Akreditacionog tela Srbije (ATS ). Trening je bio prvi korak ka osposobljavanju polaznika da kao ocenjivači ATS -a ocenjuju sertifikaciona tela u oblasti organske proizvodnje u skladu sa standardom EN 45011.

Dodatne obuke organizovane u 2011. godini su zasnovane na prvom treningu, sa posebnim akcentom na osposobljavanje ATS -a za pripremu izveštaja sa ocenjivanja (Assessment Report) u skladu sa Uredbom (EC) No. 1235/2008 i EU Smernicama za uvoz organskih proizvoda.

Pomenuti izveštaj je potreban sertifikacionim telima za pristup na EU listu priznatih ekvivalentnih sertifikacionih tela koja posluju van zemalja Evropske unije. U oktobru 2009. godine je prvi put bilo moguće aplicirati za EU listu ekvivalentnih sertifikacionih tela. Ukupno 72 sertifikaciona tela iz Evrope, Japana, SAD -a i drugih „trećih“ zemalja se prijavilo za uključivanje na listu. Svega 4% prijava je prihvaćeno, za 69% su zahtevani dodatni podaci, dok je 26% prijava odbijeno. Trenutno se na listi nalazi 30 sertifikacionih tela iz 21 zemlje i samo tri iz evropskih zemalja. SCOF, Standing Committee on Organic Farming, održao je sastanak u julu ove godine na kome je diskutovano o prvoj listi koja treba da bude objavljena.

Za sprovođenje ove usluge neophodno je da ATS bude u mogućnosti da demonstrira ispunjenje zahteva standarda ISO/IEC 17011. Dodatno EU posebno naglašava značaj stepena kvalifikovanosti ocenjivača kojima akreditaciono telo raspolaže u oblasti organske proizvodnje, odnosno regulative u toj oblasti.

Obuka (druga po redu), koja je sprovedena od 19. do 20. septembra ove godine, u organizaciji GIZ-a i ATS-a, namenjena je pripremi ocenjivača ATS -a u oblasti organske proizvodnje za pisanje Izveštaja o ocenjivanju, koji će zainteresovana sertifikaciona tela podnositi Evropskoj komisiji ukoliko žele da apliciraju za EU listu ekvivalentnih sertifikacionih tela. Treća obuka je održana od 31. oktobra do 2. novembra na kojoj je simulirano ocenjivanje na licu mesta, odnosno osvedočenje u rad tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i pisanje izveštaja sa ocenjivanja u skladu sa Uredbom (EC) No. 1235/2008 i EU Smernicama za uvoz organskih proizvoda. Obukama su osim predstavnika ATS-a i ocenjivača za potrebe akreditacije iz organske proizvodnje, prisustvovali i predstavnici Odseka za organsku proizvodnju (nadležnog kompetentnog tela) Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Predavači su bili Jochen Neuendorff i Jutta Krawinkel, ocenjivači Nemačkog akreditacionog tela DAkkS-a.
 


Učesnici obuka

Marija Kalentić (GIZ)

Jochen Neuendorff (treći s leva) tokom predavanja

Jutta Krawinkel