Navigacija

Dostupni PT programi preporučeni od EA LC

Obaveštenja

Praksa EA LC WG ILC (Radna grupa Laboratorijskog komiteta za međulaboratorijska poređenja Evropske organizacije za akreditaciju) koristi postojeće PT programe u cilju procene uporedivosti laboratorija među članicama EA.

Ukoliko se procenom podataka iz PT programa pokaže uporedivost rezultata laboratorija akreditovanih od strane različitih EA MLA članica onda to može da obezbedi poverenje da MLA efikasno deluje.
Uzimajući sve napred navedeno, EA LC (Laboratorijski komitet Evropske organizacije za akreditaciju) preporučuje sledeće PT programe:

1. IfEP Institut für Eignungsprüfung GmbH –
Vickers Hardness according to EN ISO 6507, part 1, HV 1, HV 10/HV 30 and
Tensile Testing of flat steel specimen according to EN ISO 6892-1

Svi učesnici moraju koristiti navedene standarde za određivanje pomenutih parametara.

Laboratorije mogu koristi obrazac za prijavu koji se nalazi u Prilogu. Više informacija o ovoj šemi moguće je naći na internet stranici: www.ifep.eu.
Krajnji rok za prijavu je 30.03.2012.godine.

2. FAPAS® 19135 Pesticide residues in Tomato Purée

(Učesnici su u obavezi da odrede izabrane pesticide kvantitativno.)

Više informacija o ovoj šemi moguće je naći na internet stranici: www.fapas.com.
Laboratorije se mogu registrovati za učešće putem sledećeg linka: http://fapas.com/prog.cfm?currsch=fapas&ny=1.
Krajnji rok za prijavu je 14.05.2012.godine.
Datum otpreme uzorka je 28.05.2012.
Broj učesnica po zemlji je 1-2.

3. LGC Quality in Microbiological Scheme (QMS)
Sample 16 D in round no. 194

PT program se odnosi na određivanje sledećih parametara u obranom mleku u prahu:
• Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija
• Određivanje broja koliformnih bakterija
• Određivanje broja Enterobacteriaceae
• Određivanje broja E. coli

Više informacija o ovoj šemi, kao i svu neophodnu dokumentaciju moguće je naći na internet stranici: www.lgcpt.com.
Laboratorije se mogu registrovati za učešće putem sledećeg linka: http://www.lgcpt.com/productviewnarrow.aspx?SchemeID=68.
Krajnji rok za prijavu je 14.05.2012.godine.
Datum otpreme uzorka je 11.06.2012.