Навигација

Доступни ПТ програми препоручени од EA LC

Обавештења

Пракса ЕА LC WG ILC (Радна група Лабораторијског комитета за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) користи постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама ЕА.

Уколико се проценом података из ПТ програма покаже упоредивост резултата лабораторија акредитованих од стране различитих ЕА MLA чланица онда то може да обезбеди поверење да MLA ефикасно делује.
Узимајући све напред наведено, EA LC (Лабораторијски комитет Европске организације за акредитацију) препоручује следеће ПТ програме:

1. IfEP Institut für Eignungsprüfung GmbH –
Vickers Hardness according to EN ISO 6507, part 1, HV 1, HV 10/HV 30 and
Tensile Testing of flat steel specimen according to EN ISO 6892-1

Сви учесници морају користити наведене стандарде за одређивање поменутих параметара.

Лабораторије могу користи образац за пријаву који се налази у Прилогу. Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници: www.ifep.eu.
Крајњи рок за пријаву је 30.03.2012.године.

2. FAPAS® 19135 Pesticide residues in Tomato Purée

(Учесници су у обавези да одреде изабране пестициде квантитативно.)

Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници: www.fapas.com.
Лабораторије се могу регистровати за учешће путем следећег линка: http://fapas.com/prog.cfm?currsch=fapas&ny=1.
Крајњи рок за пријаву је 14.05.2012.године.
Датум отпреме узорка је 28.05.2012.
Број учесница по земљи је 1-2.

3. LGC Quality in Microbiological Scheme (QMS)
Sample 16 D in round no. 194

ПТ програм се односи на одређивање следећих параметара у обраном млеку у праху:
• Укупан број аеробних мезофилних бактерија
• Одређивање броја колиформних бактерија
• Одређивање броја Enterobacteriaceae
• Одређивање броја E. coli

Више информација о овој шеми, као и сву неопходну документацију могуће је наћи на интернет страници: www.lgcpt.com.
Лабораторије се могу регистровати за учешће путем следећег линка: http://www.lgcpt.com/productviewnarrow.aspx?SchemeID=68.
Крајњи рок за пријаву је 14.05.2012.године.
Датум отпреме узорка је 11.06.2012.