Navigacija

Saradnja sa drugim akreditacionim telima

Saradnja

U prostorijama ATS-a, 23. februara, održan je zajednički sastanak predstavnika Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG ), Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA ), Instituta za akreditaciju Republike Makedonije (IARM) i ATS -a u skladu sa ranije potpisanim Sporazumom o saradnji u oblasti akreditacije.

Tokom sastanka je utvrđen Program saradnje za 2012. godinu, koja će biti obezbeđena kroz aktivnosti zajedničkog organizovanja seminara i konferencija; uzajamnog obučavanja kadrova; razmene ocenjivača i tehničkih eksperata; obavljanja zajedničkog ocenjivanja i zajedničkog učestvovanja organizacija u međulaboratorijskim poređenjima.