Навигација

Сарадња са другим акредитационим телима

Сарадња

У просторијама АТС-а, 23. фебруара, одржан је заједнички састанак представника Акредитационог тијела Црне Горе (АТЦГ ), Института за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА ), Института за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ) и АТС -а у складу са раније потписаним Споразумом о сарадњи у области акредитације.

Током састанка је утврђен Програм сарадње за 2012. годину, која ће бити обезбеђена кроз активности заједничког организовања семинара и конференција; узајамног обучавања кадрова; размене оцењивача и техничких експерата; обављања заједничког оцењивања и заједничког учествовања организација у међулабораторијским поређењима.