Navigacija

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca avgusta 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za etaloniranje i jedno kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju, obnovi, proširenju obima akreditacije, ukidanju, prenosu akreditacije i smanjenju obima akreditacije.

 

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za etaloniranje:

- SWAT d.o.o., Laboratorija za etaloniranje,

- Akcionarsko društvo «VAGAR», za proizvodnju i servisiranje usluga, Novi Sad,

i kontrolnim telima:

- KONVEKS GASNA I VODO TEHNIKA D.O.O., Beograd.

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije laboratoriji za ispitivanje

- DOO za tehničko ispitivanje, analizu i inženjering usluge MININSPEKT, Laboratorija za IBR, Niš

laboratoriji za etaloniranje

- DOO za tehničko ispitivanje, analizu i inženjering usluge MININSPEKT, Metrološka laboratorija, Niš.

Izvršen je prenos akreditacije akreditovanih laboratorija za ispitivanje sa akreditacionim brojevima  01-060, 01-070, 01-101 na pravnog sledbenika NTC NIS-Naftagas doo Novi Sad, Direkcija Laboratorija, Novi Sad, Narodnog fronta 12 (akreditacioni broj 01-372).

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.