Navigacija

Analiza kapaciteta RS za otpočinjanje pregovora za potpisivanje ACCA sporazuma

Aktuelnosti

U ponedeljak 4. oktobra 2012. godine je održan sastanak u prostorijama Ministarstva finansija i privrede povodom analize kapaciteta Republike Srbije za otpočinjanje pregovora za potpisivanje ACAA sporazuma sa Evropskom unijom. Sastanku su, pored predstavnika Ministarstva finansija i privrede, prisustvovali i predstavnici Instituta za standardizaciju Srbije i Akreditacionog tela Srbije.


ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) je sporazum o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda koji ima za cilj da olakša pristup industrijskih proizvoda između Evropske unije i partnerskih zemalja koji sa EU imaju sklopljen odgovarajući ugovor. Nakon potpisivanja ACAA sporazuma, proizvodi, koji su njime obuhvaćeni, mogu ući u EU bez dodatnih ispitivanja i sprovođenja dodatnih postupaka ocenjivanja usaglašenosti, ali se i proizvodi iz EU uvoze u zemlju potpisnicu ACAA sporazuma bez dodatnih ispitivanja ili sertifikacije. Drugim rečima, za proizvode, obuhvaćene sporazumom, zemlja partner se tretira kao država članica.

Štefan Helmprobst (Stephan Helmprobst), ekspert sa projekta GIZ ACCESS, je prisutnima saopštio nalaze analize kapaciteta Republike Srbije kada je reč o potpisivanju ACAA sporazuma. Tom prilikom je predstavio i prednosti potpisivanja i primene pomenutog sporazuma i naglasio da je Republika Srbija ostvarila veliki napredak u smislu transponovanja direktiva EU što je jedan od preduslova za potpisivanje ACAA sporazuma sa EU. Ovaj preduslov podrazumeva potpunu usaglašenost zakonodavstva za određene grupe proizvoda i postojanje infrastrukture za njegovo sprovođenje (preuzeti evropski standardi, nacionalno telo za akreditaciju potpisnik EA MLA sporazuma, uspostavljeni mehanizmi tržišnog nadzora  u datoj oblasti, itd.). 

Takođe je neophodno da Republika Srbija definiše grupe industrijskih proizvoda za koje želi da potpiše pomenuti sporazum i nastavi rad na transponovanju direktiva EU koje još uvek nisu transponovane u naše zakonodavstvo. Do sada je transponovano osam direktiva (Pravilnik o bezbednosti mašina, Pravilnik o bezbednosti liftova, Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi, Pravilnik o eletromagnetskoj kompatibilnosti,  Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom,  Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom i Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi), a očekuje se i transponovanje tri direktive iz oblasti metrologije (Pravilnik o mernim instrumentima (MID), Pravilnik  o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem (NAWY), i Pravilnik o postupku ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda (prepackaged products).