Navigacija

Održan Train Mic kurs

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine, u sklopu saradnje sa Direkcijom za mere i dragocene metale, organizovalo kurs za predstavnike laboratorija za ispitivanje. Kurs je realizovao nacionalni Train Mic (Training in Metrology in Chemistry) tim licenciran od strane Instituta za referentne materijale i merenja (Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM), Gil, Belgija.


Kurs je održan u periodu 12. - 13. decembar 2012. godine u prostorijama ATS-a i istom je prisustvovalo dvadeset dva polaznika.


Ovim kursom bile su obuhvaćene sledeće teme:


-Metrologija u hemiji
-Uzorkovanje kao deo postupka merenja
-Izbor i upotreba overenih referentnih materijala
-Međulaboratorijska poređenja, kao i sekcije primera: postupak validacije, statistika i nesigurnost merenja.


Predavači i polaznici kursa