Навигација

Одржан Train Mic курс

Обавештења

Акредитационо тело Србије (АТС) је и ове године, у склопу сарадње са Дирекцијом за мере и драгоцене метале, организовало курс за представнике лабораторија за испитивање. Курс је реализовао национални Train Mic (Training in Metrology in Chemistry) тим лиценциран од стране Института за референтне материјале и мерења (Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM), Гил, Белгија.


Курс је одржан у периоду 12. - 13. децембар 2012. године у просторијама АТС-а и истом је присуствовало двадесет два полазника.


Овим курсом биле су обухваћене следеће теме:


-Метрологија у хемији
-Узорковање као део поступка мерења
-Избор и употреба оверених референтних материјала
-Међулабораторијска поређења, као и секције примера: поступак валидације, статистика и несигурност мерења.


Предавачи и полазници курса