Navigacija

Nedelja kvaliteta 2013

Aktuelnosti

Juče je u prostorijama Privredne komore Srbije otvorena 22. nedelja kvaliteta (Nedelja kvaliteta 2013) koja tradicionalno okuplja eksperte iz nauke i privrede i eminentne stručnjake iz oblasti kvaliteta. Predviđeno je da tokom trajanja ove manifestacije budu predstavljeni najnoviji trendovi i tendencije u praćenju i razvoju upravljačkih standarda, menadžment alata i tehnika za njihovu primenu u praksi.

Prisutne je prvi pozdravio Vladimir Trajković, predsednik Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FCQE), koji im je poželeo uspešan rad i naglasio značaj ovogodišnjih tema.


Vladimir Trajković

U ime Privredne komore Srbije prisutnima se obratio mr Dušan Stokić koji se zahvalio saradnicima iz časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ na uspešnoj dugogodišnjoj saradnji. Tom prilikom je naglasio značaj odgovornosti kako na nivou kompanija kada je reč o zaposlenima, lokalnoj zajednici i životnoj sredini tako i na nivou države koja treba da pomaže dalji razvoj infrastrukture kvaliteta (IK).


Prof. dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, istakao je značaj prenošenja novih znanja studentima kada je reč o menadžmentu kvalitetom, a prof. dr Zdravko Krivokapić, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, je naglasio da se broj manifestacija, koje su posvećene kvalitetu, stalno povećava što znači da je ova oblast u stalnom razvoju.


Prisutne su takođe pozdravili predstavnici institucija infrastrukture kvaliteta (IK) iz zemlje i regiona i tom prilikom je mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora Akreditacionog tela Srbije (ATS), istakla značaj zadovoljenja potreba kako industrije tako i regulatornih tela, ali i svih onih koji koriste usluge ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije. Takođe je prisutnima poželela puno praktičnih i upotrebljivih radova i diskusija.


mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora ATS-a

Mr Miodrag Perović, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore, naglasio je značaj standarda za privredu Crne Gore i objasnio da IK treba posmatrati kao značajan resurs, a ne kao trošak. Potrebno je razvijati preduzetništvo i podržavati inovacije što se može postići samo uvođenjem standarda budući da je to najbolji način prevazilaženja ekonomske krize. Mr Ivan Krstić, direktor Instituta za standardizaciju Srbije (ISS), je istakao da su standardi ključni faktor IK. ISS je do sada preuzeo nešto više od 92% elektrotehničkih standarda (koje su izdali CEN/CENELEC) i nešto više od 84% neelektrotehničkih standarda (koje je izdao CEN), a kada je reč o harmonizovanim standardima ISS je preuzeo oko 96% standarda iz elektrotehničke oblasti, odnosno oko 85% iz neelektrotehničkih oblasti. Na ovaj način ISS je ispunio tehnički uslov za članstvo u CEN/CENELEC-u, a početkom juna se očekuje i podnošenje prijave za članstvo u pomenutim organizacijama.


Manifestaciju je zvanično otvorila mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i privrede (MFP), i istakla da su zaključci sa ove manifestacije ključni za dalji rad i planiranje aktivnosti MFP-a. Stvaranjem novog sistema IK zaokružen je pravni okvir IK, a ključne direktive iz nadležnosti MFP-a su transponovane. Sam institucionalni okvir je značajno unapređen kroz unapređenje institucija IK. Jedan od važnih zadataka MFP-a je da podiže svest kada je reč o pravilnoj primeni propisa i u tu svrhu su organizovani seminari za tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) i privredu, ali i niz pojedinačnih razgovora sa kompanijama, a razvijen je i internet portal TEHNIS kako bi se olakšano informisanje privrednih subjekata o tehničkim zahtevima koje proizvodi moraju da zadovolje prilikom stavljanja na tržište Republike Srbije. Uz podršku GIZ projekta (Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta) je objavljeno šest publikacija, odnosno uputstava za primenu direktiva "Novog pristupa". Takođe, Strategija o razvoju IK treba da bude usvojena od strane Vlade Republike Srbije kako bi se trasirao put ka daljem razvoju IK. Sama Strategija se bazira na četiri analize (potrebe privrede, analiza TOU, institucija IK, a obuhvatiće i strategije svih institucija IK.


mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MFP

Dr Severin Rakić, Institut za javno zdravstvo, Centar za zdravstveni menadžment, Banja Luka, je tokom svoje prezentacije na temu „Praktični aspekti realizacije politike unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj“ istakao  da je pitanje kvaliteta u zdravstvu specifično i jako bitno. Stoga je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske imalo frontalni pristup kod uspostavljanja sistema kvaliteta u 68 javnih zdravstvenih ustanova. Politikom kvaliteta je uspostavljen novi pravni okvir kako bi sistem akreditacije i sertifikacije bio uspostavljen u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Bilo je potrebno izgraditi kapacitete kako bi se izgradio novi profil zaposlenih u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji predviđa osnivanje jedinice za kvalitet u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je obećalo da će finasirati postupak sertifikacije za prvih 20 zdravstvenih ustanova kako bi ih motivisali. Takođe, bilo je neophodno probuditi svest menadžera zdravstvenih ustanova i edukovati ih, a što je uspešno i realizovano.


Vladimir Simić, Euroquality Group, Beograd, je tokom svog izlaganja dao dva značajna predloga. Jedan se odnosio na ponovno formiranje Saveta za kvalitet, a drugi predlog se odnosio na formiranje Instituta za kvalitet kao stručne institucije koji bi doprinela daljem razvoju IK.


Vladimir Trajković, predsednik Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FCQE), se ponovo obratio prisutnima i objasnio koje su novine uvedene kada je reč o kriterijumima za dodelu nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost, „Oskar kvaliteta“. Nagrada će se od sada dodeljivati u četiri kategorije (a ne samo u prve dve kategorije kako je do sada bio slučaj): Oskar kvaliteta za velika preduzeća, mala i srednja preduzeća, javni sektor i organizacije izvan Srbije.

Za više informacija posetite http://www.kvalitet.org.rs/ostalo/nedelja-kvaliteta-2013.