Navigacija

Sastanak sa potencijalnim provajderima za ispitivanje osposobljenosti

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je pre godinu dana započelo intenzivne aktivnosti na proširenju oblasti rada na akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PT provajdera) prema SRPS ISO/IEC 17043:2011. U međuvremenu, krajem 2012. godine, akreditacija PT provajdera odlukom Generalne skupštine EA postaje deo EA MLA sporazuma. U skladu sa tim preduzeto je niz aktivnosti: od formiranja dokumenata sistema menadžmenta, obuke ocenjivača do sticanja praktičnog iskustva u ocenjivanjima drugih akreditacionih tela (ESYD - Akreditaciono telo Grčke).

Prvi sastanak sa zainteresovanim kandidatima za akreditaciju PT provajdera održan je 28.02.2013. godine u prostorijama ATS-a. Sastanku je prisustvovalo više od 20 predstavnika organizacija zainteresovanih za akreditaciju u ovoj oblasti, kako za ispitivanja, tako i za etaloniranja, a ispred ATS-a grupa zadužena za realizaciju Projekta proširenja aktivnosti na ovu vrstu akreditacije.


Prisutni su obavešteni o aktivnostima koje je obavio ATS u prethodnom periodu, dat je kratak prikaz planiranog postupka ocenjivanja, potvrđeno je da će najkasnije do 1. aprila 2013. godine svima biti dostupna prijava za akreditaciju, čime će i započinjanje postupka akreditacije zvanično biti omogućeno, razjašnjene su neke od dilema vezane za navedene aktivnosti, kao i za zahteve referentnog dokumenta SRPS ISO/IEC 17043:2011.