Navigacija

Obeležen jubilej ATS-a

Dan akreditacije

6. juna 2013. godine u prostorijama Studentskog kulturnog centra održana je svečanost povodom obeležavanja 15 godina postojanja i rada Akreditacionog tela Srbije (ATS), kao i Međunarodnog dana akreditacije (9. jun) i Dana akreditacije u Republici Srbiji (28. jun). Prisutne je prvo pozdravila Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, koja se zahvalila, pre svega, zaposlenima ATS-a na požrtvovanom radu, koji je doveo do potpisivanja multilateralnog sporazuma sa Evropskom organizacijom za akreditaciju – EA (EA MLA), ali i dr Dejanu Krnjaiću koji je bio direktor ATS-a u godinama koje su bile najznačajnije za njegov razvoj i međunarodno priznanje. J. Stojanović je istakla da veruje u kompetentnost i integritet naših akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i ponovila da je za akreditaciju ključna reč poverenje.


Jasna Stojanović, v.d direktora ATS-a

Frejk Janmat, šef Sektora za evropske integracije, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, je naglasio da je Evropska unija ocenila da je postignut značajan napredak u oblasti akreditacije, posebno kada je reč o donošenju i primeni ključnih pravnih akata u ovoj oblasti. Stoga nije ni čudo što je pitanje slobodnog kretanja roba, u okviru kojeg se nalazi akreditacija, Poglavlje 1 u NPAA, pa je Frejk Janmat prisutnima rekao da je Srbija sada još bliža članstvu u Evropskoj uniji.


Frejk Janmat, šef Sektora za evropske integracije, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Tomas Faklam, predsedavajući EA, je kratko predstavio istorijat i nastanak za nas najvažnije međunarodne organizacije za akreditaciju – EA, i objasnio značaj potpisivanja multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju sa međunarodnim organizacijama za akreditaciju (EA, Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija, ILAC, Međunarodni forum za akreditaciju, IAF) koji omogućavaju uključivanje u trgovinske tokove i uklanjaju prepreke u trgovini. Objasnio je da je bio jako ponosan što je upravo on potpisao sertifikat kojim se potvrđuje punopravno članstvo ATS-a u EA i istakao da se nada da će rezultati kolegijalnog ocenjivanja, koje će se obaviti u septembru ove godine, biti pozitivni, i tom prilikom je potvrdio da EA stalno radi na unapređenju sistema kolegijalnog ocenjivanja kako bi poverenje u kompetentnost nacionalnih akreditacionih tela bilo opravdano. Tom prilikom je čestitao ATS-u na požrtvovanom radu i objasnio da se nada da će ATS biti sve bolji i stalno unapređivati svoj način rada.
 


Tomas Faklam, predsedavajući EA

Biljana Tomić, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove ATS-a, je predstavila 15 godina rada ATS-a od postojanja u okviru Saveznog instituta za standardizaciju kada je napisana Uredba o osnivanju nacionalnog akreditacionog tela, koje se tada zvalo JUAT, i prikazala put razvoja od JUAT-a preko Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore do ATS-a. Istakla je da su ATS-u od početka pomagali stručnjaci iz različitih oblasti kvaliteta kako bi ATS postao ovo što je danas. Naglasila je doprinos koji su, pre svega, dali zaposleni ATS-a, kojih je za ovih 15 godina bilo preko 50 i koji su svojim nesebičnim zalaganjem i vrednim i požrtvovanim radom učinili da ATS za tako kratko vreme postigne mnogo. Takođe je potrebno naglasiti da je ATS ponosan na svoju „porodicu“ ocenjivača, tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata bez kojih ovaj uspeh sigurno ne bi bio moguć pa je ATS svim svojim ocenjivačima, tehničkim ocenjivačima i tehničkim ekspertima poslao zahvalnice za 15 godina uspešne saradnje.


Biljana Tomić, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove

Nakon predavanja uručene su posebne zahvalnice za doprinos razvoju sistema akreditacije u Republici Srbiji osobama bez čije podrške unapređenje čitavog sistema infrastrukture kvaliteta ne bi bilo moguće.


Dr Dejan Krnjaić se zahvalio na ovako značajnom priznanju i rekao da se nada da će ATS postati ako ne vodeće akreditaciono telo u regionu onda da će bar pomagati kolegama iz drugih akreditacionih tela u regionu kako bi regionalna saradnja bila nastavljena i unapređena.


dr Dejan Krnjaić, mr Snježana Pupavac i Jasna Stojanović

Mr Jelena Popović, pomoćnik ministra iz Sektora za infrastrukturu kvaliteta, Ministarstvo finansija i privrede, je istakla koliko je značajno ne samo što se akreditacija razvila u Republici Srbiji, već i što Srbija danas ima moderan sistem infrastrukture kvaliteta koji može da stoji „rame uz rame“ sa drugima.


mr Jelena Popović i mr Snježana Pupavac

Zahvalnica je uručena i mr Vidi Živković, direktorki Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), koja je tokom svog rada u ATS-u kao zamenik direktora pokrenula i napisala prve procedure za akreditaciju laboratorija za etaloniranje. Stoga ne treba da čudi što se mr Živković i dalje oseća, kako sama ističe, kao da je još uvek u ATS-u sa kojim DMDM ima izuzetnu saradnju budući da metrologija i akreditacija moraju da se udruženi razvijaju.


mr Vida Živković, direktorka Direkcije za mere i dragocene metale

Mr Ivan Krstić, direktor Instituta za standardizaciju, se zahvalio v.d. direktoru ATS-a, Jasni Stojanović, na počasti i čestitao svim zaposlenima ATS-a petnaestogodišnjicu postojanja i poželeo im puno uspeha u budućem radu.


mr Ivan Krstić, direktor Instituta za standardizaciju

Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije, je potvrdila da je ATS ostvario veliki uspeh postavši punopravni član EA čime je potvrđen moto ove međunarodne organizacije „Jednom ispitano, prihvaćeno svuda“.


Vidosava Džagić i mr Snježana Pupavac


Prof. dr Slobodan Petrović, kao prvi predsedavajući Upravnog odbora ATS-a, je bio vrlo ponosan što je primio zahvalnicu i poželeo ATS-u i njegovim zaposlenima puno uspeha u budućem radu.


Prof. dr Slobodan Petrović i mr Snježana Pupavac

Helmut Mairhofer, vođa komponente za infrastrukturu kvaliteta u okviru programa GIZ/ACCESS za unapređenje privatnog sektora, je istakao da je u toku priprema za drugu fazu projekta, kojim on rukovodi, i da je veoma ponosan što će biti u prilici da doprinese daljem razvoju ATS-a kroz aktivnosti i obuke koji će se realizovati u narednoj fazi.


Helmut Mairhofer

Štefani Rajherc, predstavnica PTB projekta, je izrazila zadovoljstvo zbog izuzetne saradnje sa našim ekspertima koji su joj bili partneri na projektu i naglasila da je njihovo znanje na zavidnom nivou o čemu svedoče i izveštaji njenih kolega nakon poseta Srbiji. Po njenim rečima, našim ekspertima uskoro više neće trebati pomoć stranih stručnjaka, jer smo već spremni da samostalno razvijamo svoj sistem infrastrukture kvaliteta.


Štefani Rajherc

Dejvid Noris, vođa regionalnog IPA 2011 projekta, je izrazio zadovoljstvo zbog uspešne saradnje sa srpskim partnerima i naglasio da ta saradnja traje već 9 godina i da je tokom ovog perioda puno toga učinjeno u oblasti infrastrukture kvaliteta i da je Srbija prepoznata kao pouzdan partner EU.


Dejvid Noris

Mr Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora ATS-a, je pozdravila sve prisutne i podsetila ih na značaj osnivanja Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti u okviru Privredne komore Srbije budući da je to zahtev EU koji se mora ispuniti.


mr Snježana Pupavac


Zaposleni ATS-a


Atmosfera sa proslave