Navigacija

Proslava jubileja: petnaest godina postojanja ATS-a

Dan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje svečani skup povodom obeležavanja značajnih jubileja: petnaest godina svog postojanja (osnovanog 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT), Međunarodnog dana akreditacije (9. jun), kao i Dana akreditacije u Republici Srbiji (28. jun - dan kada je u Srbiji 2000. godine dodeljena prva akreditacija).


Svečani skup će se održati  6. juna 2013. godine u svečanoj sali Studentskog kulturnog centra, Kralja Milana 48, Beograd, sa početkom u 17 časova kada će se prisutnima, između ostalih, obratiti i Thomas Facklam, predsedavajući Evropske organizacije za akreditaciju (EA), i upoznati ih sa značajem Sporazuma o međusobnom priznavanju sistema akreditacije koje je ATS potpisao sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (EA), kao i sa sporazumima koje je ATS potpisao sa Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC) i  Međunarodnim forumom za akreditaciju (IAF).


Tokom svečanog skupa biće prikazani filmovi, koje je ATS snimio u svrhu promocije akreditacije i podizanja svesti o značaju, ulozi i prednostima sistema akreditacije kod svih zainteresovanih strana - korisnika i potrošača proizvoda i usluga, državnih organa, korisnika usluga akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i samih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Promotivni film ATS-a o sistemu akreditacije u Republici Srbiji možete pogledati ovde.

Promotivni film ATS-a o akreditaciji laboratorija u Republici Srbiji možete pogledati ovde.