Navigacija

Održan 26. sastanak EA CC komiteta i 26. sastanak EA IC komiteta

Međunarodne aktivnosti

26. sastanak Komiteta za sertifikaciona tela (EA CC) i 26. sastanak Komiteta za kontrolna tela (EA IC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održani su u periodu od 1. do 3. oktobra 2013. godine u Madridu, Španija, u organizaciji Akreditaconog tela Španije (ENAC).


Na sastanku Komiteta za sertifikaciona tela diskutovano je o radnim verzijama novih dokumenata EA i to u vezi sa osvedočenjem u rad sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i o revizijama dokumenata EA 6/03 (EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive) i EA 6/02 (EA Guidelines on the Use of EN 45 011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834), a uzimajući u obzir objavljivanje novog standarda ISO/IEC 17065. Takođe je diskutovano o primeni novih obavezujućih dokumenata IAF-a: IAF MD10:2013 Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, IAF MD12:2013 Assessment of Certification Activities for Cross-Frontier Accreditation, kao i o primeni nove verzije izdanja IAF MD5:2013 IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits.


Prezentovani su i rezultati rada radnih grupa i tela koji se odnose na sertifikaciju: radne grupe za hranu, za GHG (gasovi staklene bašte) i zaštitu životne sredine. Diskutovano je i o statusima novih izdanja standarda serije ISO/IEC 17021 budući da je u maju ove godine objavljen ISO/IEC TS 17021-3 (Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems), za čiju primenu je predviđen prelazni period od dve godine, i da je u međuvremenu objavljen i ISO/IEC TS 17021-4:2013 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems.


Takođe je diskutovano o primeni standarda ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment -- Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes, novoobjavljenom ISO/IEC TS 17023:2013 Conformity assessment - Guidelines for determining the duration of management system certification audits, kao i o potrebi izrade smernica za primenu novog izdanja standarda ISO/IEC 17024:2012, odnosno novog standarda ISO/IEC 17065:2012.


Razmatrana su i pitanja koja su, za potrebe ovog sastanka, postavili učesnici.


Na sastanku Komiteta za kontrolna tela predstavljena su iskustva akreditacionih tela, koja se odnose na prelazni period za novu verziju standarda ISO/IEC 17020:2012, i tom prilikom je predstavljen rad Radne grupe za izradu smernice za primenu ovog standarda i diskutovano je o načinima ocenjivanja određenih kritičnih tačaka novog izdanja standarda. Učesnici su diskutovali i o načinu ocenjivanja predviđene dve opcije za uređenje sistema menadžmenta u kontrolnim telima uzimajući u obzir novo tumačenje dato od strane CASCO komiteta.


Razmatran je i način rada u oblasti kontrolisanja vozila (revizija dokumenta EA 5/02 EA guidance on the application of EN 45004 in recurrent inspection of motor vehicles), inovativnih tehnologija u oblasti zaštite životne sredine, potrebi izrade novih smernica u oblasti forenzike (revizija dokumenta ILAC G19 Guidelines for Forensic Science Laboratories), fleksibilnih obima, a posebna je pažnja posvećena pitanjima, koja su učesnici postavili, kako bi se o istima diskutovalo tokom ovog sastanka.


Prisutnima su predstavljeni rezultati ankete koju je među akreditacionim telima sprovelo Akreditaciono teo Švedske (SWEDAC) vezano za akreditaciju u oblasti kliničke autopsije.


Sledeće sednice ovih komiteta biće održane krajem marta 2014. godine u organizaciji Akreditacionog tela Norveške (NA).


U radu komiteta ispred ATS-a učestvovale su Ljubica Živanić i Jovana Zečević.