Navigacija

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji za 2013. godinu

Međunarodne aktivnosti

U dokumentu Evropske komisije „Serbia 2013 Progress Report“, objavljenom 16. oktobra 2013. godine u Briselu, je pozitivno ocenjen sistem akreditacije u Srbiji. U delu izveštaja, posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i slobodan promet roba u Srbiji, analizirane su sektorske oblasti: standardizacija, akreditacija, metrologija i nadzor na tržištu.


Izveštaj Evropske komisije se bavi analizom zakonodavstva, administrativnih kapaciteta, sektorskih strategija i politika Srbije, kao i razvojem tržišta u odnosu na pravne tekovine EU (Acquis), a u skladu sa Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju i primarnim ciljevima koje treba ostvariti prilikom pridruživanja EU.

U oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije došlo je do značajnog napretka, ocenjeno je u izveštaju, uzimajući u obzir povećanje broja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Akreditaciono telo Srbije (ATS) je sa Međunarodnom organizacijom akreditaciju laboratorija (ILAC) potpisalo multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju (ILAC MRA) za oblasti ispitivanja, etaloniranja i kontrolisanja, a sa Međunarodnim forumom za akreditaciju (IAF) je potpisan multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju (IAF MLA) za oblast sertifikacije proizvoda. Prvo domaće sertifikaciono telo priznato je od strane Evropske komisije za obavljanje poslova sertifikacije organskih proizvoda u skladu sa legislativom Evropske unije kako bi se organski proizvodi iz Srbije nesmetano izvozili i plasirali na tržište Evropske unije. ATS je proširio obim svojih aktivnosti shodno novoobjavljenim pravilnicima kojima su transponovane direktive „Novog pristupa“ u domaće zakonodavstvo. Međutim, kapacitete ATS-a je potrebno unaprediti kroz povećanje broja zaposlenih.