Navigacija

Održana 20. sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije je, 24. februara 2014. godine, održana 20. sednica Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Upravni odbor je usvojio veći broj finansijskih dokumenata i to: Izveštaj o popisu osnovnih sredstava i sitnog inventara, Izveštaj o popisu potraživanja, obaveza i novčanih sredstava ATS-a, Izveštaj komisije za otpis potraživanja i rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara i Finanijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2013. godinu.

Upravni odbor je usvojio i Izveštaj o radu Akreditacionog tela Srbije za 2013. godinu i odao priznanje v.d. direktoru i svim zaposlenima ATS-a na izvanrednim rezultatima koji su postignuti tokom 2013. godine sa tako malim brojem zaposlenih, a naročito rezultate kolegijalnog ocenjivanja koje su sproveli članovi tima Evropske organizacije za akreditaciju.
 


Sednica Upravnog odbora ATS-a