Navigacija

Održan okrugli sto u okviru RTV Projekta

Međunarodne aktivnosti

U okviru RTV Projekta „Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure” održan je 19.02.2014. godine u Skoplju okrugli sto namenjen direktorima i rukovodiocima kvaliteta akreditacionih tela. Pored predstavnika domaćina Makedonije sastanku su prisustvovali i predstavnici akreditacionih tela iz regiona: Albanije, Kosova, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka razgovaralo se o sledećim temama:

- politika akreditacionih tela u vezi podugovaranja, koja sprovode tela za ocenjivanje usaglašenosti, a sa aspekta zadovoljenja zahteva referentnih standarda za akreditaciju;

- politika prekogranične akreditacije i primena važeće politike Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u vezi sa ovim aktivnostima; poseban osvrt je bio na načinu ocenjivanja tela koja imaju lokacije van teritorije matične zemlje;

- politika akreditacionih tela u vezi ocenjivanja fleksibilnog obima akreditacije, a uzimajući u obzir obavezujuću smernicu EA;

- akreditacija sertifikacionih tela u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta sa posebnim osvrtom na rad sertifikacionih tela koja rade van teritorije matične zemlje;

- politika akreditacionih tela u vezi korišćenja opreme koja je u vlasništvu drugog tela za ocenjivanje usaglašenosti: mogućnosti i način ocenjivanja;

- akreditacija za poslove uzorkovanja – moguće ili ne? ispitivanje ili kontrolisanje?

- prenos akreditacije;

- politika akreditacionih tela u vezi kvalifikacija ocenjivača;

- korišćenje simbola akreditacije /znaka i pozivanje na EA MLA i ILAC MRA sporazume.


Učesnici