Navigacija

ATS potpisao bilateralni sporazum o saradnji sa RENAR-om

Aktuelnosti

Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, i mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a, su prisustvovale konferenciji, koju je 3. jula 2014. godine organizovalo Rumunsko akreditaciono telo (RENAR) povodom proslave Međunarodnog dana akreditacije, kada je potpisan bilateralni sporazum o saradnji između ATS-a i Rumunskog akreditacionog tela (RENAR).

Sporazum je u ime ATS-a potpisala Jasna Stojanović, dok je Cătălina Viorica NEAGUE, direktor RENAR-a, potpisala sporazum u ime RENAR-a.

Cilj ovog sporazuma je obezbeđivanje stalne saradnje između akreditacionih tela radi harmonizacije procesa akreditacije u regionu, a uz aktivno učešće oba akreditaciona tela u razvoju i unapređenju procesa akreditacije u obe države.

Konferenciji su, pored predstavnika ATS-a, prisustvovali i Tomas Faklam (Thomas Facklam), predsedavajući Evropske organizacije za akreditaciju (EA), ali i predstavnici Mađarskog akreditacionog tela (NAT), Bugarskog akreditacionog tela (BAS) i Moldavskog akreditacionog tela (MOLDAC) koji su takođe potpisali bilateralni sporazum o saradnji sa RENAR-om.


Cătălina Viorica NEAGUE, direktor RENAR-a


Thomas Facklam, predsedavajući EA


Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a

Za više informacija posetite http://www.renar.ro/en/