Navigacija

Nove akreditacije u junu 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom juna meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta i dva sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju i ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija sertifikacionom telu za sertifikaciju sistema menadžmenta:

- TMS CEE doo Beograd,

kao i sertifikacionim telima za sertifikaciju proizvoda:

- Centar za ispitivanje namirnica doo Beograd,

- Enološka stanica Vršac doo Vršac.

Akreditacija je ukinuta laboratorijama za ispitivanje:

- EKO- INSTITUT ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU DOO, Laboratorija Eko-Instituta za bezbednost i zdravlje na radu doo, Novi Sad

i

- Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o., Laboratorija Beograd,

kao i kontrolnom telu:

- SWAT doo, Zemun.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.