Navigacija

Nove akreditacije u septembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i smanjenju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- Proizvodno-trgovinsko preduzeće Ivančić i sinovi d.o.o., Laboratorija Kontrole kvaliteta, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.