Navigacija

Održana obuka u oblasti organske proizvodnje

Aktuelnosti

U periodu od 25. do 26. septembra 2014. godine u Beogradu je, u okviru GIZ/ACCESS programa podrške povećanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji, održan seminar pod nazivom „Advanced training for ATS evaluators: Exchange of experience concerning evaluations of Serbian control bodies“. Obuku je realizovao tehnički ekspert u oblasti organske proizvodnje, dr Ludger Klempt.

Obuka, kojoj su prisustvovali ocenjivači i članovi Komisije za odlučivanje Akreditacionog tela Srbije (ATS), je imala za cilj razmenu iskustava vezanih za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda koja vrše sertifikaciju organske proizvodnje.

Glavne teme seminara su se odnosile na:

•  sertifikaciju grupe proizvođača
• sledljivost i verifikaciju gubitaka tokom tehnoloških postupaka prerade u organskoj proizvodnji
•  kontrolu podugovarača koji su podugovoreni od strane proizvođača
•  kontrolu u slučaju postojanja paralelne/podeljenje proizvodnje
•  uzorkovanje, ispitivanje i tumačenje rezultata ispitivanja
•  analizu rizika, itd.


Učesnici seminara