Navigacija

Radionica „Exchange of experience of lead assessors (ISO/IEC 17020)“

Aktuelnosti

U periodu od 23. do 24. oktobra 2014. godine u Beogradu je održana radionica pod nazivom „Exchange of experience of lead assessors (ISO/IEC 17020)“ u organizaciji Akreditacionog tela Srbije (ATS) u okviru PTB projekta „Promotion of regional cooperation in South Eastern Europe in the field of Quality Infrastructure”.

Osnovni cilj radionice je bio da vodeći ocenjivači razmene iskustva u vezi primene, tumačenja i načina ocenjivanja zahteva novog izdanja standarda ISO/IEC 17020, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za rad različitih tela koja obavljaju kontrolisanje.

Radionica je obuhvatila sledeće teme:

•    ocenjivanje zahteva u vezi ovlašćenja i odgovornosti dodeljenih osoblju kontrolnog tela;

•    struktura izveštavanja unutar kontrolnog tela;

•    identifikacija rizika po nepristrasnost kontrolnog tela;

•  način ocenjivanja kontrolnih tela ukoliko šema kontrolisanja sadrži i zahteve za ocenjivanje sistema menadžmenta;

•    upravljanje zapisima o kontrolisanju;

•    interne provere i zahtevi za osobe koje sprovode iste;

•    sadržaj izveštaja o kontrolisanju i sledljivost do kontrolora koji je izvršio kontrolisanje;

•    korišćenje opreme od strane dva ili više kontrolnih tela.

Radionici su, pored predstavnika ATS-a, prisustvovali i predstavnici akreditacionih tela iz regiona.