Navigacija

Održan okrugli sto o tehničkom zakonodavstvu

Aktuelnosti

Juče je u organizaciji Privredne komore Srbije (PKS), uz saradnju sa Ministarstvom privrede, Akreditacionim telom Srbije (ATS), Institutom za standardizaciju Srbije (ISS) i Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), održan okrugli sto „Regulatorni okvir tehničkog zakonodavstva u Srbiji i njegova primena u praksi” tokom kojeg je istaknuta potreba za pojačanim angažovanjem PKS-a, državnih organa i organizacija infrastrukture kvaliteta kako bi privrednici pravovremeno bili informisani o tehničkim propisima i standardima i njihovom doslednom sprovođenju, a što je ključni faktor za unapređenje konkurentnosti srpske privrede.

Direktor Sektora za privredni sistem PKS-a, Ljubiša Dimitrijević, je rekao da je neophodno posebnu pažnju posvetiti procesu usaglašavanja i procene usaglašenosti proizvoda. Cilj je da se učesnici upoznaju sa opštim i posebnim oblastima tehničkog zakonodavstva. Važno je jačanje svesti privrednika o značaju primene tehničkog zakonodavstva u tehnološkim procesima i značaju obezbeđivanja odgovarajućih isprava o usaglašenosti, jer to su uslovi kako za plasman bezbednih i usaglašenih proizvoda na tržište tako i za podizanje konkurentnosti privrede.

Mr Jelena Popović, pomoćnik ministra privrede, ukazala je na značaj unapređenja konkurentnosti srpske privrede i trasiranja puta za kvalitetan i bezbedan srpski proizvod na evropskom tržištu. Da bismo bili izvozno orijentisani, neophodno je da tehnički propisi budu implementirani u naš pravni sistem. Takođe je istakla da je veoma važno da se ubrzano radi na usvajanju konkretnih direktiva, kao što je direktiva o bezbednosti građevinskih proizvoda. Osim harmonizacije regulative, važno je i dosledno sprovođenje propisa pri čemu je potrebno naglasiti da privreda mora da se upozna sa svim novinama u pravnom sistemu i podigne kapacitet da ih sprovede u praksi.

Lidija Stojanović, pomoćnik ministra trgovine i glavni tržišni inspektor, naglasila je da je neophodno unapređenje znanja kada je u pitanju tehničko zakonodavstvo, kao i povećanje kompetentnosti inspektora.

Aktivnosti i delokrug rada Akreditacionog tela Srbije predstavila je Milica Lukešević, v.d. direktora ATS-a, dok je Radivoje Nikoličić, specijalni savetnik direktora ATS-a predstavnik rukovodstva za sistem menadžmenta, održao predavanje na temu „Značaj akreditovanih izveštaja i sertifikata za privredne subjekte u Republici Srbiji“.

Mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, je ukazala da su u oblasti metrologije sve evropske regulative preuzete u srpsko zakonodavstvo, ali i da je najvažnije da iste budu i dosledno primenjivane.   

Mr Snježana Pupavac, predsednik Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, predstavila je rad ovog Udruženja budući da je ono najmlađe udruženje u Privrednoj komori Srbije.

Nikola Mirković, načelnik Odeljenja za tehničke propise i ocenjivanje usaglašenosti Ministarstva privrede, istakao je ovom prilikom da su preduslov za konkurentnost kvalitet i bezbednost proizvoda i da je iz tog razloga važno unaprediti svest privrednika o značaju standardizacije.

U širokoj raspravi, organizovanoj tokom ovog okruglog stola, su učestvovali predstavnici stručnih službi granskih udruženja privrednika iz PKS-a, regionalnih privrednih komora, ministarstava i organizacija koji pripremaju i donose tehničke propise i prate njihovu primenu u praksi, kao i predstavnici organa tržišnog nadzora. Zaključeno je da je neophodno pojačati angažovanje PKS-a uz pomoć državnih organa i organizacija infrastrukture kvaliteta kako bi privrednici pravovremeno bili informisani o tehničkim propisima, koji se odnose na njihov proizvod, telima za ocenjivanje usaglašenosti i neophodnim ispravama.

Za više informacija posetite: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=15983


M. Lukešević, ATS, mr J. Popović, MP, Lj. Dimitrijević, PKS, L. Stojanović, MTTT


Učesnici okruglog stola